Organizatorja:
Služba za neonatologijo, KO za perinatologijo, Ginekološka klinika UKC Ljubljana, Šlajmerjeva ulica 3, Ljubljana
Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom, Zaloška 11, Ljubljana

Vodja tečaja: Tomaž Križnar, dr. med.
Datum tečaja: 20. oktober 2023
Lokacija: Predavalnica Ginekološke klinike, Šlajmerjeva 3, Ljubljana

Strokovni tim: Tomaž Križnar;  Štefan  Grosek, Lilijana Kornhauser Cerar, Lev Bregant, Daša Gluvajić, Vlasta Lubej Kurtovič
Organizacijski tim: Ana Spirovska (predsednica), Domen Robek, Matevž Trdan, Tina Perme, Miha Rus

Kotizacija: 150 €,  specializanti 100 €, za študente in medicinske sestre vstop prost.
Za udeležence in udeleženke bomo na Zdravniško zbornico Slovenije podali vlogo za pridobitev kreditnih točk.

PROGRAM:

8.30 – 8.45      
Razvoj pediatrične poligrafije v Sloveniji
Historical Review of Pediatric Polygraphy in Slovenia
prof. dr. David Neubauer, dr. med. (MD, PhD), senior councillor, Deapartemnt of neurology, Division of Paediatrics, UMC Ljubljana, Slovenia

8.45 – 9.05      
Fiziologija regulacije dihanja in spanja in razvoj dihalnih vzorcev od novorojenčka do odraslega

Physiology of Breathing and Sleep Regulation from the Neonate to Adulthood
prof. dr. Fajko Bajrović, dr. med. (MD, PhD), Division of Neurology, UMC Ljubljana, Slovenia

9.05 – 9.25      
Genetika motenj dihanja in spanja pri novorojenčku 
Genetics of Breathing and Sleep Disorders in Neonates
izr.prof. dr. Karin Writzl, dr. med. (MD, PhD), Clinical Institute of Genomic Medicine, UMC Ljubljana,  Slovenia 

9.25 – 9.45      
Pred prvim vdihom

Before the First Breath
doc. dr. Tanja Premru Sršen, dr. med. (MD, PhD), Divison of Gynaecology and Obsteritcs, UMC Ljubljana, Slovenia 

Odmor za kavo Coffee break

Moderatorja / Moderators: Prof. dr. David Neubauer, Ana Spirovska, dr. med.

10.00 – 10.20  
Klinična slika, diferencialna diagnoza in zdravstvena nega novorojenčkov z motnjami dihanja

Clinical Presentation, Differential Diagnosis  and the Role of Nursing in Breathing Disorders in Neonates 
Tomaž Križnar, dr. med., (MD) and Vlasta Lubej Kurtovič, dipl. med. sestra, mag. zdrav. nege (RN, MSN) Neonatal Section, Department of Perinatology, Division of Gynaecology and Obstetrics, UMC Ljubljana, Slovenia

10.20 – 10.40   
Normalni vzorci in motnje spanja nedonošenih in donošenih novorojenčkov v kadio-respiratornih poligrafskih posnetkih

Normal Sleep Patterns and Sleep Disturbances in Preterm and Term Neonates – the Role of Cardiorespiratory Sleep Studies
Dr. Hazel Evans, MBBCh, MRCPCH, MD, Department of Paediatric Respiratory Medicine, University Hospital Southampton NHS Foundation Trust, Southampton, UK

10.40 – 11.00  
Centralne motnje dihanja in vloga poligrafije pri diagnostiki in spremljanju

Central Breathing Disorders – Role of Polygraphy in the Diagnosis and Follow-up 
Dr. med. Astrid Sonnleitner, (MD), Department of Paediatrics, Medical University of Graz, Austria

11.00 – 11.20  
Farmakološko zdravljenje motenj dihanja pri novorojenčku

Pharmacological Treatment of Breathing Disorders in Neonates
Mihael Rus, dr. med. (MD), Neonatal Section, Departmen of Perinatology,Division of Gynaecology and Obstetrics, UMC Ljubljana, Slovenia

Odmor za kavo / Coffee break

Moderatorja / Moderators: Asist. dr. Daša Gluvajić, dr. med., asist. Matevž Trdan, dr. med.

11.40 -12.00  
Obstruktivne anomalije dihalnih poti pri novorojenčkih – otorinolaringološki pogled in obravnava

Obstructive Airway Abnormalities in Neonates – Surgical Approach and Management 
asist. dr. Daša Gluvajić, dr. med. (MD, PhD), Department of Otorhinolaryngology and Cervicofacial Surgery, UMC Ljubljana, Slovenia

12.00 – 12.20  
Obstruktivne motnje dihanja pri novorojenčkih – vloga poligrafije pri diagnostiki in spremljanju obstruktivnih motenj dihanja

Obstructive Breathing Disorders in Neonates – the Role of Polygraphy in the Diagnosis and Follow-up 
Alessandro Amaddeo, MD, PhD, Institute for Maternal and Child Health, IRCCS Burlo Garofolo, Trieste, Italyija

12.20 – 12.40  
ORL diagnostične preiskave pri opredelitvi motenj dihanja pri novorojenčkih

Otorhinolaryngological Diagnostic Methods in the Identification of Breathing Disorders in Neonates
Miha Zabret, dr. med.(MD) Department of Otorhinolaryngology and Cervicofacial Surgery, UMC Ljubljana, Slovenia

12.40 – 13.00  
Vloga poligrafije pri otrocih s kronično pljučno boleznijo

The Role of Polygraphy in Infants with Chronic Lung Disease
Alessandro Amaddeo, MD, PhD, Institute for Maternal and Child Health, IRCCS Burlo Garofolo, Trieste, Italy

Kosilo / Lunch

Moderatorja / Moderators: Dr. Lilijana Kornhauser Cerar, dr. med., Mihael Rus, dr. med.

14.00 – 14.20  
Poligrafija pri donošenih zdravih novorojenčkih v porodnišnici

Polygraphy in Healthy Term Neonates
dr. Lilijana Kornhauser Cerar, dr. med. (MD, PhD), Neonatal Section, Departmen of Perinatology, of the Division of Gynaecology and Obstetrics, UMC Ljubljana, Slovenia

14.20 – 14.40  
Poligrafijia pri nedonošenčkih – naše izkušnje

Polygraphy in Preterm Infants – Our Experiences
Tomaž Križnar, dr. med. (MD) Neonatal Section of the Division of Gynaecology and Obstetrics, UMC Ljubljana, Slovenia

14.40 – 15.00  
Fizikalno tehnične osnove zajemanja in obdelave fizioloških signalov pri poligrafiji pri novorojenčkih in dojenčkih

Physical and Technical Basics of Recording and Processing of Electrophysiological Signals in Polygraphy in Neonates
Bojan Bazelj, univ. dipl. inž. (BSE)

15.00 – 15.20  
Načela snemanja in odčitavanja poligrama pri novorojenčkih – sodobne smernice

Principles of Polygram Recording and Reading in Neonates – Current Guidelines
asist.  dr. Tina Perme, dr. med. (MD, PhD), Neonatal Section, Department of Perinatology,  of the Division of Gynaecology and Obstetrics, UMC Ljubljana, Slovenia

Popoldanske delavnice (15.30 – 17.00)
Afternoon workshops (3.30 – 5.00 pm)

RECENZIRAN UČBENIK PREDAVANJ

COURSE PUBLICATION – A reviewed textbook/book of proceedings

Editors: Tomaž Križnar, dr.med (MD) and prof. dr.  Štefan Grosek, dr. med.(MD, PhD), senior councillor
Technical editor: Matevž Trdan, dr. med,

Reviewers:
dr. David Neubauer, dr. med. (MD, PhD), senior councillor, Division of Paediatrics, UMC Ljubljana, Slovenia
dr. Irena Hočevar Boltežar, dr. med. (MD, PhD), councillor, Department of Otorhinolaryngology and Cervicofacial Surgery, UMC Ljubljana, Slovenia

 

Perinatologíja –  veja medicine, ki se ukvarja z zdravstvenim varstvom nosečnice, porodnice in novorojenčka. (Slovenski medicinski slovar)