S pojmom kronična pljučna bolezen (KPB) pri novorojenčkih in dojenčkih zajemamo širok spekter različnih kliničnih stanj. Bronhopulmonalna displazija (BPD) je najpogostejši vzrok in je pogosto povezana z drugimi boleznimi in stanji, kot sta nedonošenost ali obstrukcijska apneja med spanjem (OSA). Zaradi tehničnih omejitev se snemanje dihalnih vzorcev v spanju – polisomnografija (PSG) ali respratorna poligrafija (RP) – v številnih centrih ne izvaja. Oksimetrija in kožno spremljanje ogljikovega dioksida se pogosto uporabljata kot nadomestek za PSG / RP. Indikacije za PSG / RP pri dojenčkih s KPB lahko razdelimo na 6 kliničnih sklopov: a) spremljanje centralne apneje in periodičnega dihanja, b) kratek izzvenel nepojasnjen dogodek pri novorojenčku (KINK), c) obstrukcijska apneja v spanju (OSA), d) odvajanje od kisika, e) spremljanje med ventilacijo in odvajanje od ventilacije, 7) dekanulacija traheostome.

The Role of Polygraphy in Infants with Chronic Lung Disease

Chronic lung disease (CLD) and infants is a broad spectrum of clinical conditions, however, bronchopulmonary dysplasia (BPD) is the most common cause of chronic respiratory insufficiency in infants and is often associated with other comorbidities like prematurity or obstructive sleep apnoea (OSA). Sleep studies are not currently performed in a lot of centres due to technical difficulties. Oximetry and transcutaneous carbon dioxide monitoring are often used as a surrogate of sleep studies. Indications for sleep studies in infants with CLD may be grouped in 6 clinical scenarios: a) central apnoea and periodic breathing monitoring b) brief resolved unexpected event (BRUE) c) OSA d) oxygen supplementation weaning e) ventilatory support monitoring and weaning f) tracheostomy decannulation.

Alessandro Amaddeo