Predkongresni simpozij – delavnica PODN

Prepoznavanje odvisnosti, duševnih motenj in nasilja v obporodnem obdobju

25. maj 2023
Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola – Isola

Organizator:
Klinični oddelek za perinatologijo, Ginekološka klinika, UKC Ljubljana
Slovensko društvo za psihosomatiko v ginekologiji in porodništvu
Združenje za perinatalno medicino Slovenije
Oddelek za ginekologijo in porodništvo, Splošna Bolnišnica Izola

Strokovni odbor: doc. dr. Globevnik Velikonja Vislava, spec. klin. psih., Vidmar Šimic Marjana, dr. med., doc. dr. Premru Sršen Tanja, dr. med.

Organizacijski odbor: doc. dr. Globevnik Velikonja Vislava, spec. klin. psih., Vidmar Šimic Marjana, dr. med., Šömen Maja Maša, mag. psih., Kocič Zorana, dr. med., Hiršelj Rebeka, dr. med., Stopar Nuša, dr. med.

Tehnični odbor: Hajdarević Sara, univ. dipl. angl., doc. dr. Verdenik Ivan, univ. dipl. ing., asist. Trdan Matevž, dr. med., Pečlin Martina

Donator delavnice: Slojenčki

PROGRAM:

9.00 – 9.15
Uvod z ogledom videa (Vislava Globevnik Velikonja)

9.15 – 9.40
Zakaj presejanje, kam usmeriti ostanek na situ (Barbara Mihevc Ponikvar)

9.40 – 10.05
Duševne motnje (Tea Terzič)

10.05 – 10.30
Depresija (Vislava Globevnik Velikonja)


10.30 – 10.50 odmor za kavo

10.50 – 11.15
Alkoholizem (Marijana Vidmar Šimic)

11.15 – 11. 40
Nasilje (Miha Lučovnik)

11.40 – 12.05
Odvisnost (Andrej Kastelic)

12.05 – 13.05 kosilo

13.05 – 13.30
Uvod v delavnice s predstavitvijo vprašalnikov (Marijana Vidmar Šimic)

DELAVNICE – teme in vodje:

Alkohol (Marijana Vidmar Šimic, Dijana Kecman)
Nasilje (
Miha Lučovnik, Barbara Mihevc Ponikvar)
Duševne bolezni (
Vislava Globevnik Velikonja, Tea Terzič)
Odvisnost (
Andrej Kastelic, Lili Steblovnik)

13.35 – 14.15    Delavnica 1/4

5  min odmor za menjave

14.20 – 15.00    Delavnica 2/4

15.00-15.25 odmor za kavo

15.25 – 16.05    Delavnica 3/4

5 min  odmor za menjave

16.10 – 16.50    Delavnica 4/4

16.50 – 17.00
Zaključek (Vislava Globevnik Velikonja)

Soorganizator letošnje delavnice je Splošna bolnišnica Izola.

Prijava preko spletne strani www.perinatologija.si. 

Kotizacija znaša 110 EUR. 
Pri Zdravniški zbornici in Zbornici zdravstvene in babiške nege smo zaprosili za kreditne točke za udeležence.
Vljudno vabljeni.

 

Perinatologíja –  veja medicine, ki se ukvarja z zdravstvenim varstvom nosečnice, porodnice in novorojenčka. (Slovenski medicinski slovar)