Predkongresni simpozij – delavnica PODN

Prepoznavanje odvisnosti, duševnih motenj in nasilja v obporodnem obdobju

23. maj 2024
Ginekološka klinika, UKC Ljubljana

Organizator:
Slovensko društvo za psihosomatiko v ginekologiji in porodništvu, v sodelovanju z

Klinični oddelek za perinatologijo, Ginekološka klinika, UKC Ljubljana
Združenje za perinatalno medicino Slovenije

Strokovni odbor: doc. dr. Globevnik Velikonja Vislava, spec. klin. psih., Vidmar Šimic Marjana, dr. med., doc. dr. Premru Sršen Tanja, dr. med.

Organizacijski odbor: doc. dr. Globevnik Velikonja Vislava, spec. klin. psih., Vidmar Šimic Marjana, dr. med., Šömen Maja Maša, mag. psih., asist. Matevž Trdan, dr. med., mag. Lili Steblovnik, dr. med., mag. Gorazd Kavšek, dr.med.

Tehnični odbor: Hajdarević Sara, univ. dipl. angl., doc. dr. Verdenik Ivan, univ. dipl. ing., Pečlin Martina

PROGRAM:

9.00 – 9.15
Uvod z ogledom videa (Vislava Globevnik Velikonja)

9.15 – 9.40
Zakaj presejanje, kam usmeriti ostanek na situ (Barbara Mihevc Ponikvar)

9.40 – 10.05
Odvisnost (Vesna Mejak)

10.05 – 10.30
Duševne motnje (Tea Terzič)

10.30 – 10.50 odmor za kavo

10.50 – 11.15
Nasilje (Tanja Premru Sršen)

11.15 – 11. 40
Alkoholizem (Marijana Vidmar Šimic)

11.40 – 12.05
Depresija (Vislava Globevnik Velikonja)

12.05 – 13.05 kosilo

13.05 – 13.30
Uvod v delavnice s predstavitvijo vprašalnikov (Marijana Vidmar Šimic)

DELAVNICE – teme in vodje:

Alkohol (Marijana Vidmar Šimic, Dijana Kecman)
Nasilje (Tanja Premru Sršen, Barbara Mihevc Ponikvar)
Duševne bolezni, despresija (Vislava Globevnik Velikonja, Tea Terzič)
Odvisnost (Vesna Mejak, Lili Steblovnik)

13.35 – 14.15    Delavnica 1/4

5  min odmor za menjave

14.20 – 15.00    Delavnica 2/4

15.00-15.25 odmor za kavo

15.25 – 16.05    Delavnica 3/4

5 min  odmor za menjave

16.10 – 16.50    Delavnica 4/4

16.50 – 17.00
Zaključek (Vislava Globevnik Velikonja)

Prijava preko spletne strani www.perinatologija.si. 

Kotizacija znaša 110 EUR. 
Pri Zdravniški zbornici in Zbornici zdravstvene in babiške nege smo zaprosili za kreditne točke za udeležence.


Vljudno vabljeni.

Perinatologíja –  veja medicine, ki se ukvarja z zdravstvenim varstvom nosečnice, porodnice in novorojenčka. (Slovenski medicinski slovar)