ZPMS je neodvisno in samostojno strokovno združenje, ki deluje v okviru Slovenskega zdravniškega društva (SZD). Sestavljajo ga zdravniki različnih specialnosti maternalno-fetalne medicine, specialisti in specializanti ginekologije in porodništva, neonatologije, pediatrije in anesteziologije, ki se v okviru perinatalnega zdravstvenega varstva udejstvujejo v zagotavljanju zdravja nosečnic, porodnic, otročnic in novorojenčkov. Pridruženi člani združenja so tudi zdravniki in strokovnjaki drugih strok, povezanih s perinatalno medicine ter babice in medicinske sestre.

Združenje je naslednik Sekcije za perinatalno medicino Slovenskega zdravniškega društva in tako nadaljuje tradicijo Zdravniškega bralnega društva v Ljubljani, ustanovljenega 28. oktobra 1861, ki se je 22. decembra 1862 preimenovalo v Društva zdravnikov na Kranjskem, 2.novembra 1918 v Slovensko zdravniško društvo in 16. maja 1980 na občnem zboru v Slovensko zdravniško društvo – Zveza zdravniških društev.

Glavni cilji združenja so:

  • ohranjanje in izboljšanje ravni perinatalnega zdravstvenega varstva v Sloveniji,
  • ohranjanje vloge in pomena zdravniškega poklica, vloge zdravnikov kot intelektualcev v slovenski in mednarodni družbi ter s tem zagotavljanje največje kakovosti in etike nudenja zdravniških storitev zaupanim bolnikom, ter
  • ohranjanje vloge in pomena babiškega poklica v slovenski in mednarodni družbi.

Predsednica:
Lili Steblovnik  

Podpredsednika:
Veronika Anzeljc, Matevž Trdan 

Tajnica:
Marijana Vidmar Šimic 

Blagajničarka:
Gabrijela Bržan Šimenc

Člani upravnega odbora:
Damjana Koželj 
Katja Juvan 
Alenka Stepišnik 
Lea Školnik 
Jure Klanjšček

 

Člani nadzornega odbora:
Simona Čopi
Gorazd Kavšek
Lilijana Kornhauser Cerar

Člani strokovno izobraževalnega sveta:
Miha Lučovnik (predsednik)
Faris Mujezinović 
Martina Špilak Gomboc 
Andreja Trojner Bregar 
Tatjana Stopar Pintarič 
Mirjana Miksič 
Peter Najdenov 
Vesna Fabjan Vodušek 
Mirjam Druškovič