Novakovi dnevi 2024

Ljubljana, 24. in 25. maj 2024

Hotel Slon

Organizator: 
Združenje za perinatalno medicino Slovenije pri SZD

Lokalni organizator: 
Klinični oddelek za perinatologijo, Ginekološka klinika, UKC Ljubljana

Soorganizator: 
Oddelek za perinatologijo, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, UKC Maribor

 

Letos ponujamo možnost zgodnje prijave z ugodnejšo kotizacijo ob prijavi in plačilu do 01.04.2024.

Zgodnja prijava – do 1.4.2024:
specialisti – 310 eur + DDV
babice, MS – 210 eur + DDV
specializanti – 160 eur + DDV

Pozna prijava – od 2.4.2024:
specialisti – 360 eur + DDV
babice, MS – 260 eur + DDV
specializanti – 220 eur + DDV

Kotizacija vključuje vsa predavanja, zbornik, učbenik, kosilo, večerjo in kavo med odmori.

Udeležba na kongresu je za študente in upokojence zastonj. Obvezna je predhodna prijava preko obrazca spodaj. Večerja ni vključena, v primeru udeležbe je cena večerje 50 evrov.

 
Za neudeležence kongresa je možna prisotnost le na večerji po predhodnji prijavi na perinatologija.si@gmail.com. Cena večerje je 50 evrov.

PROGRAM

Petek, 24. maj 2024

8:00 Registracija

8:45 – 9:00 Otvoritev srečanja

NEVROLOŠKE BOLEZNI V NOSEČNOSTI IN PRI NOVOROJENČKU 
Urednici teme: Marijana Vidmar Šimic, Ana Spirovska

Moderatorji: M. Vidmar Šimic, A. Spirovska, G. Granda

9.00 – 9.15
Nosečnica z epilepsijo pri nevrologu (G. Granda)

9.15 – 9.30
Kdaj lahko nosečnico z epilepsijo vodi primarni ginekolog? (A. Trojner Bregar, N. Pezdirc)

9.30 – 9.45
Neonatalne konvulzije – pojavnost in vzroki zanje (D. Robek)

9.45 – 10.00
Kronične nevrološke bolezni in nosečnost (M. Baruca, T. Stopar, R. Grilj, M. Druškovič)

10.00 – 10.45
VABLJENO PREDAVANJE: 
Angiogenic marker (PLGF&sFlt-1/PLGF) in the management of hypertensive disorders of pregnancy and fetal growth restriction: Holy Grail or Much Ado About Nothing? (D. Schlembach)

10.45 – 11.15 odmor za kavo

Moderatorja: M. Lučovnik, L. Kornhauser Cerar

11.15 – 11.30
Novosti v neonatalnem presejanju: presejalno testiranje za spinalno mišično atrofijo (SMA) lahko pomembno izboljša izid pri otrocih, ki jih zdravimo z bolezen spreminjajočimi zdravili (D. Osredkar, U. Grošelj)

11.30 – 11.45
Etične dileme ob genetskem presejanju (K. Geršak)

11.45 – 12.00
Kdaj napotiti nosečnico z glavobolom v nevrološko ambulanto? (I. Rigler, M. Vidmar Šimic)

12.00 – 12.15
Porod z epiduralno analgezijo – Kaj pa postpunkcijski glavobol? (D. Graovac)

12.15 – 12.30
Možganska kap v nosečnosti in obporodnem obdobju  (A. Resman, M. Sladič)

12.30 – 13.30 odmor za kosilo

14.00 – 14.15 
Nagrada Mojce Novak

 

14.15 – 14.35
Simpozij: Različne metode za sprožitev poroda (P. Pečlin)

14.35 – 15.10 odmor za kavo in ogled posterjev

Moderatorja: L. Steblovnik, T. Križnar

15.10 – 15.25
UZ-diagnostika pridobljenih nepravilnosti osrednjega živčevja pri plodu  (F. Mujezinović)

15.25 – 15.45
MRI plodovih in novorojenčkovih možganov  (T. Vipotnik Vesnaver)

15.45 – 16.00
Nevrološke težave in spremljanje nedonošenčkov v predšolskem obdobju (T. Sluga)

16.00 – 16.15
Povezava registrov (PIS RS in SRCP) za napovedovanje dolgoročnega nevrološkega izida pri otrocih z dejavniki tveganja (D. Osredkar, M. Lučovnik)

16.15 – 16.30
Novosti v obravnavi in zdravljenju okvar pudendalnih živcev v nosečnosti in med porodom pri materi (M. Rotar, M. Herzog, R. Košir Pogačnik)

16.30 – 16.45  
Okvara brahialnega pleteža – smernice in naše izkušnje (A. Spirovska)

 

16.45 – 17.00
Skupščina Združenja za perinatalno medicino Slovenije

20.00
Večerja s podelitvijo nagrad

Sobota, 25. maj 2024

MOTNJE IMUNOSTI IN IMUNOLOŠKA ZDRAVILA V NOSEČNOSTI IN PRI NOVOROJENČKU
Urednici teme: Vesna Fabjan Vodušek, Tina Perme

Moderatorja: P. Pečlin, G. Nosan 

9.00 – 9.20 

Imunski sistem in motnje imunosti pri novorojenčku (program presejanja) (T. Perme)

9.20 – 09.40
Kronične bolezni matere, ki zahtevajo imunomodulatorno zdravljenje v nosečnosti (V. Fabjan Vodušek)

09.40 – 10.00
Otroci po znotrajmaternični izpostavljenosti imunomodulatornim zdravilom (G. Nosan)

10.00 – 10.20
Imunomodulatorna terapija nosečnic s eritocitnimi in trombocitnimi senzibilizacijami (V. A. Mesarič, T. Premru Sršen, P. Pečlin)

 

10.20 – 10.50 odmor za kavo

Moderatorici: V. Fabjan Vodušek, T. Perme

10.50 – 11.10
Kronična vnetna črevesna bolezen in biološka zdravila v nosečnosti in poporodnem obdobju (G. Novak)

11.10 – 11.30
Vpliv zdravljenja nosečnic s kronično vnetno črevesno boleznijo z biološkimi zdravili na plod/otroka (M. Homan)

11.30 – 11.50
Revmatološke bolezni in imunomodulatorna zdravila v nosečnosti (S. Praprotnik)

11.50 – 12.10
Dolgotrajni vpliv imunomodulatornih zdravil na otroka po izpostavitvi v nosečnosti (M. Zajc Avramovič)

12.10 – 12.30
Vodenje nosečnice na imunomodulatornih zdravilih v okviru primarnega in sekundarnega zdravstvenega sistema (rezultati ankete) (M. Starc, V. Fabjan Vodušek)

12.30 Zaključek srečanja

Organizacijski odbor: 
Predsednica: Lili Steblovnik
Člani: Veronika Anzeljc, Matevž Trdan, Marijana Vidmar Šimic, Gabrijela Bržan Šimenc, Miha Lučovnik

Strokovni odbor:
Predsednik: Miha Lučovnik
Člani: Faris Mujezinović, Martina Špilak Gomboc, Andreja Trojner Bregar, Tatjana Stopar Pintarič, Mirjana Miksič, Peter Najdenov, Vesna Fabjan Vodušek, Mirjam Druškovič, Marijana Vidmar Šimic, Ana Spirovska, Tina Perme 

Lokalni organizacijski odbor:
Predsednik: Gorazd Kavšek
Člani: Mirjam Druškovič, Miha Lučovnik, Vesna Fabjan Vodušek, Polona Pečlin, Senka Imamović Kumalić, Lili Steblovnik, Andreja Trojner Bregar, Marijana Vidmar Šimic, Tina Perme, Ana Spirovska, Lilijana Kornhauser Cerar, Iza Predanič Drobne, Veronika Vogrin, Eva Drevenšek.

Tehnični odbor: Ivan Verdenik, Martina Pečlin, Sara Hajdarević

Perinatologíja –  veja medicine, ki se ukvarja z zdravstvenim varstvom nosečnice, porodnice in novorojenčka. (Slovenski medicinski slovar)