V članku so opisani prvi začetki uporabe zapisovanja srčno-dihalnih vzorcev s  poligrafijo v Sloveniji. Najprej se seznanimo z metodo preproste kardiorespirografije, ki smo jo dolga leta uporabljali na neonatalnem oddelku, predvsem za diagnostiko in spremljanje učinka kofeinske terapije za idiopatsko apnejo nedonošenosti. V nadaljevanju  je predstavljena »prava« poligrafija, ki s  spremljanjem različnih parametrov: dihanja na treh ravneh, srčnega ritma, oksigenacije, položaja telesa, detekcije smrčanja in izkoristka ali učinkovitosti spanja omogoča diagnostiko tako centralnih kot obstrukcijskih dihalnih premorov. Kot taka je bila odličen pripomoček pri ugotavljanju ogroženosti zaradi premorov dihanja pri dojenčkih s sumom na idiopatsko apnejo (tudi v sklopu proučevanja nenadne nepričakovane smrti dojenčka) in pri vseh starostih otrok s sumom na težave zaradi obstrukcijskih premorov zaradi povečane žrelnice ali mandljev. Na koncu je omenjena tudi možnost uporabe poligrafije na znanstvenoraziskovalnem področju.

Historical Review of Paediatric Polygraphy in Slovenia

The article describes the first implementation of recording cardio-respiratory patterns by poligraphy in Slovenia. The first method to be described is the simple cardiorespirography (CRG), which has been introduced and used for years at the neonatal unit of the UMC Ljubljana’s Division of Paediatrics. It was mainly used for follow-up of neonates which have been treated with caffeine for idiopathic apnoea of prematurity. After CRG the method of full-scale polygraphy has been introduced which enables registration of different parameters: breathing at three different levels (nasal, thoracic, and abdominal), heart rate, oxygenation, body position, detection of snoring and effectiveness of sleep and as such can differentiate between central and obstructive apnoeas. As such it has been used in diagnostic of infants at risk for apnoeas due to infantile idiopathic apnoea (also including those with suspicion of near-death events in infants at risk for sudden infant death syndrome), and for children at different ages who have had problems with breathing due to obstructive apnoea, mainly because of enlarged adenoids and tonsils. A possible application of polygraphy to scientific research is also discussed at the end.

David Neubauer