Centralna apneja (CA) je opredeljena kot prenehanje toka zraka za vsaj 20 sekund ali za vsaj dva vdiha in povezana s prebujanjem ali desaturacijo ali bradikardijo (pri dojenčkih). CA je pogosto fiziološka, vendar je lahko povezana s številnimi etiologijami. Navadno imamo za normalnega  indeks centralne apneje (CAI) do 5 epizod na uro. S starostjo povezane referenčne vrednosti, predvsem za zgodnje obdobje dojenčka, so še vedno redke in praga za prepoznavo patoloških znanj še vedno ne poznamo. V tem prispevku smo povzeli trenutna spoznanja in priporočila.

Central Breathing Disorders – Role of Polygraphy in the Diagnosis and Follow-up

Central apnoea (CA) is defined as a cessation of airflow for at least 20 seconds or the duration of 2 breaths in association with arousal or oxygen desaturation or bradycardia (in case of infants). CA is frequently a physiological finding, however, various medical aetiologies could be underlying. Generally, a central apnoea index (CAI) up to 5 episodes/hour is considered as normal. Age-related normative values, especially regarding early infancy, are still rare, and the threshold value to identify a pathological condition is still unclear. This article summarizes the current findings and recommendations.

Astrid Sonnleitner