Najpogostejši fiziološki signali pri poligrafiji novorojenčkov in dojenčkov so pretok zraka, gibanje prsnega koša, nasičenost arterijske krvi s kisikom, frekvenca srčnega utripa in elektrokardiogram. Odvisno od modela naprave lahko zapisujemo položaj pacienta, premikanje trebuha, elektroencefalogram, elektrookulogram, elektromiogram, pCO2, ali snemamo zvok in sliko z avdio in video snemalnikom. Za merjenje pretoka zraka pri novorojenčkih in dojenčkih priporočajo uporabo nosne kanile ali termistorja.

Physical and Technical Basis of Physiological Signals Capturing and Processing in Cardiorespiratory Polygraphy in Neonates and Infants

The most common physiological signals in neonates and infants polygraphy are airflow, chest movements, arterial blood oxygen saturation, heart rate, and electrocardiogram. Depending on the device model, it is also possible to measure body position, movement of the abdominal part of the body, electroencephalogram, electrooculogram, electromyogram, pCO2, and video and audio monitoring. In neonates it is recommended to use a nasal cannula and a thermistor for flow measurement.

Bojan Bazelj