Spoštovani ustvarjalci in udeleženci tečaja Motnje dihanja z osnovami poligrafije pri novorojenčkih!

Veseli smo, da smo tečaj uspešno izpeljali do konca. Posebej ponosni smo na učbenik, ki je izšel skupaj s tečajem.

Iskreno se zahvaljujemo vsem slovenskim in tujim avtorjem za vrhunske strokovne članke in odlična predavanja, ki so jih pripravili.

Posebno zahvalo si zaslužita oba recenzenta, prof. dr. David Neubauer in prof. dr. Irena Hočevar Boltežar ter lektorici za slovenski in angleški jezik, Cvetana Tavzes in Sara Hajdarević.

Vrhunsko avtorsko delo je opravil Matevž Trdan, ki je oblikoval učbenik, ga opremil s fotografijami in poskrbel za celostno grafično in video podobo tečaja.

Brez pomoči sponzorjev takšnega finančnega zalogaja ne bi zmogli. Na prvem mestu se zahvaljujemo glavnemu sponzorju podjetju Medicotehna, d.o.o. iz Ljubljane ter ostalim podjetjem: Chiesi Slovenija, d.o.o., Sapio plini, d.o.o., Mediasi, d.o.o., Pulmodata, d.o.o. in Inspira, d.o.o. Vsem iskrena hvala.

Najbolj pa smo veseli smo dobrega obiska tečaja. Iskreno upamo, da ste bili udeleženci s tečajem zadovoljni. Za udeležbo se vsem še posebej zahvaljujemo. Upamo, da ste na tečaju pridobili nova strokovna znanja, da ste se pri nas dobro počutili, in da ste spletli nove strokovne in osebne stike.

Uredniki ter člani strokovnega in organizacijskega odbora

V Ljubljani, 27. oktobra 2023

Dear authors, co-workers, and participants of the course Breathing Disorders with Basic Principles of Neonatal Polysomnography!

We are pleased that we have successfully completed the course. We are especially proud of the textbook that was published alongside the course.

We would sincerely like to thank all Slovenian and foreign authors for their excellent professional articles and outstanding presentations. Special thanks are due to both reviewers, Prof. Dr. David Neubauer and Prof. Dr. Irena Hočevar Boltežar, as well as the Slovene and English language proofreaders, Cvetana Tavzes and Sara Hajdarević.

Outstanding creative work was carried out by Matevž Trdan, who designed the textbook, accompanied it with photographs, and designed the overall graphic and video presentation of the course.

Such a financial endeavour would not have been possible without the support of our sponsors. We express our gratitude, first and foremost, to the main sponsor, Medicotehna, d.o.o. from Ljubljana, and other companies: Chiesi Slovenija, d.o.o., Sapio plini, d.o.o., Mediasi, d.o.o., Pulmodata, d.o.o., and Inspira, d.o.o. Sincere thanks to all.

We are especially pleased that the course was so well attended. We sincerely hope that the participants were satisfied with the scientific content and organisation of the course. A special thanks to all of you for your attendance. We hope that you have gained new professional knowledge and made new professional and personal contacts.

Editors and members of the Professional and Organising Committee

 

Ljubljana, October 27, 2023.