Ultrazvok srca v neonatologiji

Neonatal echocardiography

2-dnevni tečaj z mednarodno udeležbo
2-day course with international participation
29. in 30. september 2023

Lokacija:
Predavanja (petek, 29. september 2023):
Velika predavalnica, 16. etaža kirurške stolpnice, UKC Maribor.
Praktični del (sobota, 30. september 2023):
Oddelek za neonatologijo, UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor. 

KOTIZACIJA:
Predavanja
(29.9.2023) – 250 eur + DDV
Predavanja in praktična delavnica (29. in 30.9.2023) – 400 eur + DDV 

PROGRAM TEČAJA:

PETEK, 29. 9. 2023 / FRIDAY, SEPTEMBER 29, 2023

8:00 – 8:45 Registracija / Registration
8:45 – 9:00 Otvoritev srečanja / Opening ceremony

PREDAVANJA / LECTURES

Moderatorja: Saša Ilovar Strehar, Teja Senekovič Kojc
Facilitators: Saša Ilovar Strehar, Teja Senekovič Kojc

9:00 – 9:20
Embriologija srca / Embryology of the heart
Janez Dolenšek, Inštitut za anatomijo, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani / Institute of Anatomy, Faculty of Medicine, University of Ljubljana

9:25 – 9:45
Anatomija srca / Anatomy of the heart
Janez Dolenšek, Inštitut za anatomijo, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani / Institute of Anatomy, Faculty of Medicine, University of Ljubljana

9:50 – 10:10
Plodov krvni obtok / Fetal circulation
Tomaž Križnar, Služba za neonatologijo, KO za perinatologijo, UKC Ljubljana / Neonatology Section, Department of Perinatology, University Medical Centre Ljubljana

10:15 – 10.35
Ultrazvočna ocena srčnih zaklopk in velikih arterij pri novorojenčku / Echocardiographic assessment of the heart valves and great arteries in the newborn
Miroslav Elek, Služba za kardiologijo, Pediatrična klinika Ljubljana / Cardiology Section, Division of Pediatrics, University Medical Centre Ljubljana
Teja Senekovič Kojc, Enota za neonatologijo, Oddelek za perinatologijo, UKC Maribor / Neonatology Unit, Department of perinatology, University Medical Centre Maribor

Odmor / Break

Moderatorja: Matevž Trdan, Mirjana Miksić
Facilitators: Matevž Trdan, Mirjana Miksić

11:05 – 11.25
Pristop k cianotičnemu novorojenčku / Approach to the cyanotic newborn
Mihael Rus, Služba za neonatologijo, KO za perinatologijo, UKC Ljubljana / Neonatology Section, Department of Perinatology, University Medical Centre Ljubljana

11.30  – 11.50
Možnosti zdravljenja otrok z boleznimi srca v Republiki Hrvaški / The treatment options of the children with heart disease in the Republic of Croatia
Daniel Dilber, Zavod za kardiologiju, Klinika za pedijatriju, KBC Zagreb, Hrvaška / Department of Cardiology, Division of Pediatrics, University Hospital Centre Zagreb, Croatia

11.55 – 12.15
Posebnosti srčno-žilnega sistema ploda in novorojenčka ter vpliv obporodne hipoksije in sepse na srčno funkcijo / Features of the cardiovascular system of the fetus and of the newborn and the effect of perinatal hypoxia and sepsis on cardiac function
Mirjana Miksić, Enota za neonatologijo, Oddelek za perinatologijo, UKC Maribor / Neonatology Unit, Department of perinatology, University Medical Centre MariborTeja Senekovič Kojc, Enota za neonatologijo, Oddelek za perinatologijo, UKC Maribor / Neonatology Unit, Department of perinatology, University Medical Centre Maribor

12.20 – 12.40
Segmentna analiza srca – osnovni transtorakalni ultrazvočni pregled srca novorojenčka in otroka / Sequential segmental analysis of the heart basic − transthoracic echocardiography of the heart of the newborn and of the child
Matej Pal, Enota za intenzivno nego in terapijo, Klinika za pediatrijo, UKC Maribor / Intensive Care Unit, Division of Pediatrics, University Medical Centre Maribor

Odmor / Break

Moderatorja: Tomaž Križnar, Matej Pal
Facilitators: Tomaž Križnar, Matej Pal

14:10 – 14:30
Ultrazvočna ocena delovanja srčnih prekatov in pljučne arterijske hipertenzije pri novorojenčku / Echocardiographic assessment of the ventricular function and pulmonary arterial hypertension in the newborn
Ante Burmas, Klinische Abteilung für Pädiatrische Kardiologie, Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde, LKH Graz, Avstrija / Department of Pediatric Cardiology, Division of Pediatrics, University Hospital Graz, Austria 
Teja Senekovič Kojc, Enota za neonatologijo, Oddelek za perinatologijo, UKC Maribor / Neonatology Unit, Department of perinatology, University Medical Centre Maribor

14:35 – 14.55
Ultrazvočna ocena srčnih spojev / Echocardiographic assessment of the cardiac shunts
Teja Senekovič Kojc, Enota za neonatologijo, Oddelek za perinatologijo, UKC Maribor / Neonatology Unit, Department of perinatology, University Medical Centre Maribor

15:00 – 15:20
Vzroki kardiomiopatij pri otrocih s poudarkom na novorojenčkovem obdobju / Causes of cardiomyopathies in the children with emphasis on the neonatal period
Saša Ilovar Strehar, Služba za kardiologijo, Pediatrična klinika Ljubljana / Cardiology Section, Division of Pediatrics, University Medical Centre Ljubljana

15:25 – 15:45
Svetovanje pri prirojenih srčnih napakah / Counseling for congenital heart defects 
Barbara Stojanov, Klinični inštitut za genetsko diagnostiko, UKC Maribor / Institute for Medical Genetics, University Medical Centre Maribor

 

SOBOTA, 30. 9. 2023 / SATURDAY, SEPTEMBER 30, 2023

9:00 – 14:00

DELAVNICE / WORKSHOPS

1. delavnica / 1st workshop:

Osnovna ultrazvočna okna s klasičnimi preseki (normalna segmentna sekvenčna analiza srca)
Sequential segmental analysis of the heart with standard acoustic windows

Standardne ultrazvočne tehnike pri preiskavi srca (2D, M-mode, PW, CW)
Standard echocardiographic techniques (2D, M-mode, PW, CW)

2. delavnica / 2nd workshop:

Ultrazvočna ocena delovanja levega prekata
Echocardiographic assessment of the left ventricular function

Ultrazvočna ocena delovanja desnega prekata in pljučne arterijske hipertenzije
Echocardiographic assessment of the right ventricular function and pulmonary arterial hypertension

3. delavnica/ 3rd workshop:

Ultrazvočna ocena delovanja zaklopk in velikih arterij
Echocardiographic assessment of the valves and great arteries

Ultrazvočna ocena srčnih spojev
Echocardiographic assessment of the cardiac shunts

Organizatorja:
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Oddelek za perinatologijo
UNIVERSITY MEDICAL CENTRE MARIBOR, Division of Gynaecology and Perinatology, Department of Perinatology

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Ginekološka klinika, Klinični oddelek za perinatologijo, Služba za neonatologijo

UNIVERSITY MEDICAL CENTRE LJUBLJANA, Division of Gynaecology and Obstetrics, Department of perinatology, Section of neonatology

MEDICINSKA FAKULTETA UNIVERZE V MARIBORU
FACULTY OF MEDICINE UNIVERSITY OF MARIBOR

Organizacijski odbor / Organizing committee
Mag. Mirjana Miksić, dr. med., predsednica / Mirjana Miksić, MD, MPhil, President
Asist. Teja Senekovič Kojc, dr. med., podpredsednica / Assist. Teja Senekovič Kojc, MD, Vice-President
Domen Robek, dr. med. / Domen Robek, MD
Mihael Rus, dr. med. / Mihael Rus, MD
Matej Pal, dr. med. / Matej Pal, MD
Tina Škerbinc Muzlović univ. dipl. medij. kom. / Tina Škerbinc Muzlović, BCMS 

Strokovni odbor / Scientific committee
Red. prof. dr. Štefan Grosek, dr. med., višji svetnik, predsednik / Prof. Štefan Grosek, MD, PhD, Senior Adviser, President
Mag. Mirjana Miksić, dr. med., podpredsednica / Mirjana Miksić, MD, MPhil, Vice-President
Doc. dr. Milena Treiber, dr. med. / Assist. Prof. Milena Treiber, MD, PhD
Asist. Teja Senekovič Kojc, dr. med. / Assist. Teja Senekovič Kojc, MD
Asist. Matevž Trdan, dr. med. / Assist. Matevž Trdan, MD

Častni odbor / Honor committee
Red. prof. dr. Nataša Marčun Varda, dr. med., svetnik / Prof. Nataša Marčun Varda, MD, PhD, Adviser
Red. prof. dr. Iztok Takač, dr. med., višji svetnik / Prof. Iztok Takač, MD, PhD, Senior Adviser
Red. prof. dr. Darja Arko, dr. med. / Prof. Darja Arko, MD, PhD
Izr. prof. dr. Faris Mujezinović, dr. med. / Assoc. Prof. Faris Mujezinović, MD, PhD

Število prostih mest: 1. dan 50 udeležencev (predavanja), 2. dan 25 udeležencev (praktična delavnica)

Za udeležence in udeleženke bomo na Zdravniško zbornico Slovenije podali vlogo za pridobitev kreditnih točk.

Vse dodatne informacije sledijo in bodo objavljene na tej spletni strani.

Kontakt: mima.miksic@gmail.com


 

Perinatologíja –  veja medicine, ki se ukvarja z zdravstvenim varstvom nosečnice, porodnice in novorojenčka. (Slovenski medicinski slovar)