Ultrazvočna ocena delovanja srčnih prekatov in pljučne arterijske hipertenzije predstavlja pomembno znanje pri vodenju novorojenčkov v neonatalnih in pediatričnih enotah intenzivne medicine. S poznavanjem osnovnih ultrazvočnih tehnik lahko kvalitativno in kvantitativno ocenimo kazalce sistolične in diastolične funkcije levega prekata, desnega prekata ter pljučne arterijske hipertenzije. Pri interpretaciji izvidov so nam v pomoč referenčne vrednosti, ki so prilagojene za novorojenčkovo obdobje in so dosegljive na spletnih straneh; v prispevku predstavljamo ključne ultrazvočne kazalce v tabelah. Zavedati se moramo omejitev pri uporabi ultrazvočne preiskave srca in pljučne arterijske hipertenzije in možnosti napačne interpretacije, zato si pri razumevanju patofizioloških procesov na srcu in pljučnem žilju pomagamo še s klinično sliko, dodatnimi preiskavami ter z rednim ultrazvočnim spremljanjem učinkov zdravljenja. Nadgradnjo predstavljajo novejše ultrazvočne tehnike, kot so metode deformacije miokarda in tridimenzionalni ultrazvok srca. 

(Ante Burmas)