Ta prispevek se osredotoča na zaporedne dogodke pri razvoju srca, vključno z oblikovanjem primitivne srčne cevi, nastankom srčnih votlin, pretinov in žilnih struktur ter drugih pomembnih sestavnih delov srca. Razumevanje teh razvojnih procesov je ključnega pomena za celovito spoznavanje zgradbe in delovanja zdravega srca ter razumevanje prirojenih srcnih napak.

(Janez Dolenšek)