Ultrazvočna ocena srčnih zaklopk in velikih arterij je del celostne ultrazvočne obravnave v sklopu prepoznave in ustrezne obravnave novorojenčkov s prirojenimi srčnimi napakami. S poznavanjem osnovnih ultrazvočnih tehnik lahko ocenimo morfologijo srčnih zaklopk in velikih arterij, z dodatnimi meritvami premerov in pretokov pa lažje spremljamo ultrazvočno stanje in ocenjujemo potrebo po različnih načinih zdravljenja. Nadgradnjo predstavljajo novejše ultrazvočne tehnike, kot je tridimenzionalni ultrazvok srca. Pri interpretaciji izvidov so nam v pomoč referenčne vrednosti, ki so prilagojene za novorojenčkovo obdobje in so dosegljive na spletnih straneh. V prispevku posebej izpostavljamo najbolj pogoste prirojene srčne napake zaklopk in velikih arterij, kot so zožitev aortne zaklopke, zožitev pljučne zaklopke, zožitev pljučne arterije in koarktacija aorte. Obravnava in zdravljenje otrok s prirojenimi srčnimi napakami poteka v sodelovanju s pediatričnimi kardiologi v sklopu multidisciplinarnega tima.

(Miroslav Elek, Teja Senekovič Kojc)