Srčno-žilni sistem ploda in novorojenčka se ob težkih stresnih dogodkih odzove, da bi omogočil čim boljšo prilagoditev na življenje ogrožajoče stanje ter preprečil dodatne okvare ostalih pomembnih organov. Obravnava novorojenčkov z obporodno hipoksijo in sepso še vedno ostaja izziv sodobne neonatologije z vidika zmanjševanja perinatalne umrljivosti in obolevnosti. Pomembni sta tako prepoznava dejavnikov tveganja za razvoj obporodne hipoksije in sepse kot tudi pravočasna obravnava, ki obsega ustrezno ukrepanje v porodni sobi, spremljanje vitalnih funkcij in diagnosticiranje prizadetih tarčnih organov. Ustrezno podporno zdravljenje, pravočasna vključitev antibiotične terapije ter terapevtska hipotermija lahko preprečijo nadaljnje okvare organov. Za dolgoročni izid zdravljenja je ključnega pomena prizadetost srca in možganov, na nevro-razvojni izid pa vpliva tudi ustrezna srčno-žilna podpora. Funkcionalni neonatalni ultrazvok srca omogoča natančnejše vodenje kritično bolnik novorojenčkov, izboljša izbiro srčno-žilne podpore, v pomoč pa je tudi pri spremljanju učinkovitosti zdravljenja in pri prilagajanju terapije vključno z nadomeščanjem tekočin in vazoaktivno podporo glede na klinično stanje in ultrazvočno oceno hemodinamskega stanja.

(Mirjana Miksić, Teja Senekovič Kojc)