Predkongresni simpozij – delavnica PODN

Predkongresni simpozij – delavnica PODN

Predkongresni simpozij – delavnica PODN

Prepoznavanje odvisnosti, duševnih motenj in nasilja v obporodnem obdobju

23. maj 2024
Ginekološka klinika, UKC Ljubljana

Organizator:
Slovensko društvo za psihosomatiko v ginekologiji in porodništvu, v sodelovanju z

Klinični oddelek za perinatologijo, Ginekološka klinika, UKC Ljubljana
Združenje za perinatalno medicino Slovenije

Strokovni odbor: doc. dr. Globevnik Velikonja Vislava, spec. klin. psih., Vidmar Šimic Marjana, dr. med., doc. dr. Premru Sršen Tanja, dr. med.

Organizacijski odbor: doc. dr. Globevnik Velikonja Vislava, spec. klin. psih., Vidmar Šimic Marjana, dr. med., Šömen Maja Maša, mag. psih., asist. Matevž Trdan, dr. med., mag. Lili Steblovnik, dr. med., mag. Gorazd Kavšek, dr.med.

Tehnični odbor: Hajdarević Sara, univ. dipl. angl., doc. dr. Verdenik Ivan, univ. dipl. ing., Pečlin Martina

PROGRAM:

9.00 – 9.15
Uvod z ogledom videa (Vislava Globevnik Velikonja)

9.15 – 9.40
Zakaj presejanje, kam usmeriti ostanek na situ (Barbara Mihevc Ponikvar)

9.40 – 10.05
Odvisnost (Tea Terzič)

10.05 – 10.30
Duševne motnje (Tea Terzič)

10.30 – 10.50 odmor za kavo

10.50 – 11.15
Nasilje (Tanja Premru Sršen)

11.15 – 11. 40
Alkoholizem (Marijana Vidmar Šimic)

11.40 – 12.05
Depresija (Vislava Globevnik Velikonja)

12.05 – 13.05 kosilo

13.05 – 13.30
Uvod v delavnice s predstavitvijo vprašalnikov (Marijana Vidmar Šimic)

DELAVNICE – teme in vodje:

Alkohol (Marijana Vidmar Šimic, Dijana Kecman)
Nasilje (Tanja Premru Sršen, Barbara Mihevc Ponikvar)
Duševne bolezni, despresija (Vislava Globevnik Velikonja, Tea Terzič)
Odvisnost (Vesna Mejak, Lili Steblovnik)

13.35 – 14.15    Delavnica 1/4

5  min odmor za menjave

14.20 – 15.00    Delavnica 2/4

15.00-15.25 odmor za kavo

15.25 – 16.05    Delavnica 3/4

5 min  odmor za menjave

16.10 – 16.50    Delavnica 4/4

16.50 – 17.00
Zaključek (Vislava Globevnik Velikonja)

Prijava preko spletne strani www.perinatologija.si. 

Kotizacija znaša 110 EUR. 
Pri Zdravniški zbornici in Zbornici zdravstvene in babiške nege smo zaprosili za kreditne točke za udeležence.


Vljudno vabljeni.

Perinatologíja –  veja medicine, ki se ukvarja z zdravstvenim varstvom nosečnice, porodnice in novorojenčka. (Slovenski medicinski slovar)

Novakovi dnevi 2024

Novakovi dnevi 2024

Novakovi dnevi 2024

Ljubljana, 24. in 25. maj 2024

Hotel Slon

Organizator: 
Združenje za perinatalno medicino Slovenije pri SZD

Lokalni organizator: 
Klinični oddelek za perinatologijo, Ginekološka klinika, UKC Ljubljana

Soorganizator: 
Oddelek za perinatologijo, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, UKC Maribor

 

Letos ponujamo možnost zgodnje prijave z ugodnejšo kotizacijo ob prijavi in plačilu do 01.04.2024.

Zgodnja prijava – do 1.4.2024:
specialisti – 310 eur + DDV
babice, MS – 210 eur + DDV
specializanti – 160 eur + DDV

Pozna prijava – od 2.4.2024:
specialisti – 360 eur + DDV
babice, MS – 260 eur + DDV
specializanti – 220 eur + DDV

Kotizacija vključuje vsa predavanja, zbornik, učbenik, kosilo, večerjo in kavo med odmori.

Udeležba na kongresu je za študente in upokojence zastonj. Obvezna je predhodna prijava preko obrazca spodaj. Večerja ni vključena, v primeru udeležbe je cena večerje 50 evrov.

 
Za neudeležence kongresa je možna prisotnost le na večerji po predhodnji prijavi na perinatologija.si@gmail.com. Cena večerje je 50 evrov.

PROGRAM

Petek, 24. maj 2024
8:00 Registracija
8:45 – 9:00 Otvoritev srečanja

 

NEVROLOŠKE BOLEZNI V NOSEČNOSTI IN PRI NOVOROJENČKU 
Urednici teme: Marijana Vidmar Šimic, Ana Spirovska

Moderatorji: M. Vidmar Šimic, A. Spirovska, G. Granda

9.00 – 9.15
Nosečnica z epilepsijo pri nevrologu (G. Granda)

9.15 – 9.30
Kdaj lahko nosečnico z epilepsijo vodi primarni ginekolog? (N. Pezdirc, A. Trojner Bregar)

9.30 – 9.45
Neonatalne konvulzije – pojavnost in vzroki zanje (D. Robek)

9.45 – 10.00
Kronične nevrološke bolezni in nosečnost (M. Baruca, T. Stopar, R. Grilj, M. Druškovič)

10.00 – 10.45
VABLJENO PREDAVANJE: 
Angiogenic marker (PLGF&sFlt-1/PLGF) in the management of hypertensive disorders of pregnancy and fetal growth restriction: Holy Grail or Much Ado About Nothing? (D. Schlembach)

10.45 – 11.15 Odmor za kavo

Moderatorja: M. Lučovnik, L. Kornhauser Cerar

11.15 – 11.30
Novosti v neonatalnem presejanju: Presejalno testiranje za SMA (D. Osredkar)

11.30 – 11.45
Etične dileme ob genetskem presejanju (K. Geršak)

11.45 – 12.00
Kdaj napotiti nosečnico z glavobolom v nevrološko ambulanto? (I. Rigler, M. Vidmar Šimic)

12.00 – 12.15
Porod z epiduralno analgezijo – Kaj pa postpunkcijski glavobol? (D. Graovac)

12.15 – 12.30
Možganska kap pred in v nosečnosti (A. Resman, M. Sladič)

12.30 – 13.30 Odmor za kosilo

13.30 – 13.45
Nagrada Mojce Novak

13.45 – 14.05
Simpozij:
Različne metode za sprožitev poroda (P. Pečlin)

 

14.05 – 14.40 Odmor za kavo in ogled posterjev

 

Moderatorja: G. Kavšek, T. Križnar

14.40 – 14.55
UZ diagnostika pridobljenih nepravilnosti osrednjega živčevja pri plodu (F. Mujezinović)

14.55 – 15.15
MRI možganov pri plodu in novorojenčku (T. Vipotnik Vesnaver)

15.15 – 15.30
Nevrološke težave in spremljanje nedonošenčkov v predšolskem obdobju (T. Sluga)

15.30 – 15.45
Povezava registrov (PIS RS in SRCP) za napovedovanje dolgoročnega nevrološkega izida otrok z dejavniki tveganja (D. Osredkar, M. Lučovnik)

15.45 – 16.00
Novosti v obravnavi in zdravljenju okvar pudendalnih živcev v nosečnosti in med porodom pri materi (M. Rotar, M. Herzog, R. Košir Pogačnik)

16.00 – 16.15
Okvara brahialnega pleteža – smernice in naše izkušnje (A. Spirovska)

 

16.15 – 17.00
Skupščina Združenja za perinatalno medicino

20.00
Večerja s podelitvijo nagrad

 

Sobota, 25. maj 2024

MOTNJE IMUNOSTI IN IMUNOLOŠKA ZDRAVILA V NOSEČNOSTI IN PRI NOVOROJENČKU
Urednici teme: Vesna Fabjan Vodušek, Tina Perme

Moderatorja: T. Premru Sršen, G. Nosan 

9.00 – 9.20 
Imunski sistem in motnje imunosti pri novorojenčku (program presejanja) (T. Perme)

9.20 – 09.40
Kronične bolezni matere, ki zahtevajo imunomodulatorno zdravljenje v nosečnosti (V. Fabjan Vodušek)

09.40 – 10.00
Otroci rojeni materam, ki so v nosečnosti prejemale imunomodulatorna zdravila (G. Nosan)

10.00- 10.20
Imunomodulatorna terapija nosečnic s eritocitnimi in trombocitnimi senzibilizacijami (V. A. Mesarič, T. Premru Sršen, P. Pečlin)

 

10.20 – 10.50 odmor za kavo

 

Moderatorja: V. Fabjan Vodušek, T. Perme

10.50 – 11.10
Gastroenterolog: KVČB in biološka zdravila v nosečnosti in poporodnem obdobju (G. Novak)

11.10 – 11.30
Vpliv zdravljenja nosečnic z biološkimi zdravili na plod/otroka (M. Homan)

11.30 – 11.50
Revmatološke bolezni in imunomodulatorna zdravila v nosečnosti (S. Praprotnik)

11.50 – 12.10
Dolgotrajni vpliv imunomodulatornih zdravil v nosečnosti na zdravje otrok rojenih v teh nosečnostih (T. Avčin)

12.10 – 12.30
Vodenje nosečnice na imunomodulatornih zdravilih v okviru primarnega in sekundarnega zdravstvenega sistema (rezultati ankete) (M. Starc, V. Fabjan Vodušek)

 

12.30 Zaključek srečanja

Organizacijski odbor: 
Predsednica: Lili Steblovnik
Člani: Veronika Anzeljc, Matevž Trdan, Marijana Vidmar Šimic, Gabrijela Bržan Šimenc, Miha Lučovnik

Strokovni odbor:
Predsednik: Miha Lučovnik
Člani: Faris Mujezinović, Martina Špilak Gomboc, Andreja Trojner Bregar, Tatjana Stopar Pintarič, Mirjana Miksič, Peter Najdenov, Vesna Fabjan Vodušek, Mirjam Druškovič, Marijana Vidmar Šimic, Ana Spirovska, Tina Perme 

Lokalni organizacijski odbor:
Predsednik: Gorazd Kavšek
Člani: Mirjam Druškovič, Miha Lučovnik, Vesna Fabjan Vodušek, Polona Pečlin, Senka Imamović Kumalić, Lili Steblovnik, Andreja Trojner Bregar, Marijana Vidmar Šimic, Tina Perme, Ana Spirovska, Lilijana Kornhauser Cerar, Iza Predanič Drobne, Veronika Vogrin, Eva Drevenšek.

Tehnični odbor: Ivan Verdenik, Martina Pečlin, Sara Hajdarević

Perinatologíja –  veja medicine, ki se ukvarja z zdravstvenim varstvom nosečnice, porodnice in novorojenčka. (Slovenski medicinski slovar)

Strokovno izobraževalni dan Ginekološke klinike Ljubljana

Strokovno izobraževalni dan Ginekološke klinike Ljubljana

Strokovno izobraževalni dan Ginekološke klinike Ljubljana

8. april 2024
GINEKOLOŠKA KLINIKA

v predavalnici Stare porodnišnice, Šlajmerjeva 3, Ljubljana

PROGRAM

07.40 – 08.15   
Registracija udeležencev

08.15 – 08.30    
Uvodni pozdrav
mag. Peter Požun, viš. med. teh., dipl. ekon. (UN)

Milica Puklavec Arnuš, mag. zdr. nege.

1. sklop
Moderatorki: Milica Puklavec Arnuš, mag. zdr. nege; Vesna Sekelj Rangus, dipl. m. s.

08.30 – 08.50   
Predstavitev ambulante za ekspertni ultrazvok (K. Jakopič Maček)

08.50 – 09.10    
Obravnava pacientk in izzivi obravnave z negativnim površinskim pritiskom na KO za ginekologijo (B. Renuša)

09.10 – 09.30    
Obravnava moške neplodnosti in UZ skrotuma (A. Andjelić)

09.40 –  09.50   Razprava

09.50 – 10.00   Aktivni odmor

10.00 – 10.30    Odmor za kavo


2. sklop
Moderatorki: Klara Primc, dipl. bab.; Katja Jakopič, dipl. bab.

10.30 – 10.50   
Prekinitev nezaželene nosečnosti z zdravili (A. Rebolj)

10.50 – 11.20    
Umetna prekinitev nosečnosti in kontracepcija po porodu (B. Pinter)

11.20 – 11.50   
Ginekološka obravnava otrok (B. Požlep)

11.50 – 12.00   Razprava

12.00 – 13.00   Kosilo

3. sklop
Moderatorki: mag. Urša Vozelj, dipl. m. s.; mag. Tanja Grošelj, dipl. bab.

13.00 – 13.20   
Presejalni testi v nosečnosti (A. Bjelčević, E. Kalšan)

13.20 – 13.40    
Reprezentacija poroda v množičnih medijih (A. M. Jurše) 

13.40 – 14.00    
Komunikacija s starši prezgodaj rojenih otrok (T. Trivić)

14.00 – 14.20   
Šola za starše za gibalno ovirane osebe (K.Virant)

14.30 – 14.45   Razprava in zaključek

Prijave
Prijave sprejemamo preko spletnega obrazca www.perinatologija.si. Ob prijavi je potrebno navesti ime, priimek, naslov bivališča, elektronski naslov, številko članske izkaznice Zbornice – zveze oz. Zdravniške zbornice ter kdo je plačnik kotizacije. Potrdilo o udeležbi boste prejeli preko elektronskega naslova.

Kotizacija znaša 100€ brez DDV in jo nakažete po prejemu računa.

Dodatne informacije na: tanja.groselj@kclj.si

Organizacijski odbor: Ginekološka klinika, Strokovni kolegij zdravstvene in babiške nege

        

Perinatologíja –  veja medicine, ki se ukvarja z zdravstvenim varstvom nosečnice, porodnice in novorojenčka. (Slovenski medicinski slovar)

Nevrokognitivni razvoj izjemno nedonošenih otrok

Nevrokognitivni razvoj izjemno nedonošenih otrok

Nevrokognitivni razvoj izjemno nedonošenih otrok

2. ZNANSTVENI SIMPOZIJ OB SVETOVNEM DNEVU PREZGODAJ ROJENIH OTROK 

Datum: 16.11.2023
Termin: od 13:00 do 18:00 ure

Lokacija: spletna predavanja preko aplikacije Webex
Število udeležencev: ni omejeno
Brez kotizacije.

Znanstveni simpozij NEVROKOGNITIVNI RAZVOJ IZJEMNO NEDONOŠENIH OTROK je namenjen zdravnikom specialistom in specializantom vseh strok ter medicinskim sestram, babicam, fizioterapevtom, psihologom ter drugim specialistom, ki se ukvarjajo z motoričnimi, kognitivnimi in vsemi razvojnimi motnjami, ki so posledica izjemne nedonošenosti. Vabljeni so tudi študentje medicine, zdravniki sekundariji, zdravstveni delavci ter seveda vsi ostali, ki se srečujejo z nevrorazvojnimi težavami izjemno nedonošenih otrok.

Simpozij bo potekal v organizaciji Kliničnega oddelka za perinatologijo, Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Zdravstvenega doma Ljubljana.

Webinar number: 2784 395 6841

Webinar password: simpozij2023
(74676945 from phones and video systems)

PROGRAM:

Moderatorki simpozija: Ana Spirovska, Ana Marija Keršič

13:00 – 13:10
Uvodne besede

13:10 – 13:30
Vloga perinatologa pri skrbi za razvoj ploda, ki se bo rodil izjemno prezgodaj 
Mirjam Druškovič, KO za perinatologijo, UKC Ljubljana

13:30 – 13:50
Nevrološki razvoj in spremljanje izjemno nedonošenih novorojenčkov v EINT
Ana Spirovska,  Služba za neonatologijo, KO za perinatologijo, UKC Ljubljana

13:50 – 14:10
Umrljivost in obolevnost novorojenčkov z zelo nizko porodno težo – primerjava s podatkovno zbirko Vermont Oxford
Lilijana Kornhauser Cerar, Služba za neonatologijo, KO za perinatologijo, UKC Ljubljana

14:10 – 14:30
Pomen zdravstvene nege pri oskrbi izjemno nedonošenega novorojenčka  za izboljšanje nevrorazvojnega izida
Anja Kastelic,  Služba za neonatologijo, KO za perinatologijo, UKC Ljubljana

14:30 – 14:50
Fizioterapevtska obravnava nedonošenih novorojenčkov v EINT Porodnišnica Ljubljana
Mateja Šerbec Medjimurec,  Služba za neonatologijo, KO za perinatologijo, UKC Ljubljana

14:50 : 15:10
Nevrološka ocena nedonošenčkov  rojenih pred 28. tednom gestacije pred odpustom iz EIT – naše izkušnje
Tanja Dukić Vuković, Tadej Jalšovec, Matej Pal, Enota za intenzivno nego in terapijo, Klinika za pediatrijo, UKC Maribor

15:10 – 15:20    Diskusija
15:20 – 15.40    Odmor

15:40 – 15:50
Ambulanta za vodenje rizičnih otrok, Porodnišnica Ljubljana
Lev Bregant, Vesna Zidarn, Mira Kočar,  Služba za neonatologijo, KO za perinatologijo, UKC Ljubljana

15:50 – 16:10
Razvojne ambulante in Centri za zgodnjo obravnavo otrok v Sloveniji
Ana Marija Keršič, Razvojna ambulanta ZD Ljubljana

16:10 – 16:30
Motorične in kognitivne težave nedonošenčkov v predšolskem obdobju
Tinkara Sluga, Nevenka Zavrl, Razvojna ambulanta ZD Ljubljana

16:30 – 16:50
Obravnava nedonošenčkov z abnormno razvojno nevrološko simptomatiko  v URI Soča
Katja Groleger Sršen, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča

16:50 – 17:10
Avtistične motnje pri nedonošenčkih
Marta Macedoni-Lukšič, Inštitut za avtizem, Zavod za razvojno medicino Ljubljana

17:10 – 17:30
Učne težave in prilagoditve šolanja pri nedonošenih otrocih
Tanja Černe, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Ljubljana

17:30-17:50
Razvoj nedonošenčkov z izjemno nizko gestacijsko starostjo pod 28. tedni v predšolskem obdobju, zdravljenih v letih 2013 in 2014 na EINT novorojenčkov Porodnišnice Ljubljana
Tina Kozoderc s sodelovci*, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
*Anamarija Meolic, Sara Veronika Čar, Vanja Erčulj, Lilijana Kornhauser Cerar, Lev Bregant, Ana Spirovska, Nevenka Zavrl, Štefan Grosek 

17:50 – 18:00
Diskusija

Za udeležence in udeleženke smo na Zdravniško zbornico Slovenije podali vlogo za pridobitev kreditnih točk.

Organizacijski odbor: 
predsednika: asist. Matevž Trdan, dr med., asist. David Lukanović, dr. med.,
člani: prim. Lev Bregant, dr. med., Tomaž Križnar, dr. med., Mihael Rus, dr. med., Domen Robek, dr. med.

Strokovni odbor:
predsednici: Ana Spirovska, dr. med., Ana Marija Keršič, dr. med.
člani: prof. dr. Štefan Grosek, dr. med., dr. Lilijana Kornhauser, dr med., asist. dr. Tina Perme, dr med., Andreja Domjan, dr. med.,  Mateja Šerbec Medjimurec, dipl. fiziot.

Perinatologíja –  veja medicine, ki se ukvarja z zdravstvenim varstvom nosečnice, porodnice in novorojenčka. (Slovenski medicinski slovar)