Uz srca v neonatologiji

Uz srca v neonatologiji

Ultrazvok srca v neonatologiji

Neonatal echocardiography

2-dnevni tečaj z mednarodno udeležbo
2-day course with international participation
29. in 30. september 2023

Lokacija:
Predavanja (petek, 29. september 2023):
Velika predavalnica, 16. etaža kirurške stolpnice, UKC Maribor.
Praktični del (sobota, 30. september 2023):
Oddelek za neonatologijo, UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor. 

KOTIZACIJA:
Predavanja
(29.9.2023) – 250 eur + DDV
Predavanja in praktična delavnica (29. in 30.9.2023) – 400 eur + DDV 

PROGRAM TEČAJA:

PETEK, 29. 9. 2023 / FRIDAY, SEPTEMBER 29, 2023

8:00 – 8:45 Registracija / Registration
8:45 – 9:00 Otvoritev srečanja / Opening ceremony

PREDAVANJA / LECTURES

Moderatorja: Saša Ilovar Strehar, Teja Senekovič Kojc
Facilitators: Saša Ilovar Strehar, Teja Senekovič Kojc

9:00 – 9:20
Embriologija srca / Embryology of the heart
Janez Dolenšek, Inštitut za anatomijo, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani / Institute of Anatomy, Faculty of Medicine, University of Ljubljana

9:25 – 9:45
Anatomija srca / Anatomy of the heart
Janez Dolenšek, Inštitut za anatomijo, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani / Institute of Anatomy, Faculty of Medicine, University of Ljubljana

9:50 – 10:10
Plodov krvni obtok / Fetal circulation
Tomaž Križnar, Služba za neonatologijo, KO za perinatologijo, UKC Ljubljana / Neonatology Section, Department of Perinatology, University Medical Centre Ljubljana

10:15 – 10.35
Ultrazvočna ocena srčnih zaklopk in velikih arterij pri novorojenčku / Echocardiographic assessment of the heart valves and great arteries in the newborn
Miroslav Elek, Služba za kardiologijo, Pediatrična klinika Ljubljana / Cardiology Section, Division of Pediatrics, University Medical Centre Ljubljana
Teja Senekovič Kojc, Enota za neonatologijo, Oddelek za perinatologijo, UKC Maribor / Neonatology Unit, Department of perinatology, University Medical Centre Maribor

Odmor / Break

Moderatorja: Matevž Trdan, Mirjana Miksić
Facilitators: Matevž Trdan, Mirjana Miksić

11:05 – 11.25
Pristop k cianotičnemu novorojenčku / Approach to the cyanotic newborn
Mihael Rus, Služba za neonatologijo, KO za perinatologijo, UKC Ljubljana / Neonatology Section, Department of Perinatology, University Medical Centre Ljubljana

11.30  – 11.50
Možnosti zdravljenja otrok z boleznimi srca v Republiki Hrvaški / The treatment options of the children with heart disease in the Republic of Croatia
Daniel Dilber, Zavod za kardiologiju, Klinika za pedijatriju, KBC Zagreb, Hrvaška / Department of Cardiology, Division of Pediatrics, University Hospital Centre Zagreb, Croatia

11.55 – 12.15
Posebnosti srčno-žilnega sistema ploda in novorojenčka ter vpliv obporodne hipoksije in sepse na srčno funkcijo / Features of the cardiovascular system of the fetus and of the newborn and the effect of perinatal hypoxia and sepsis on cardiac function
Mirjana Miksić, Enota za neonatologijo, Oddelek za perinatologijo, UKC Maribor / Neonatology Unit, Department of perinatology, University Medical Centre MariborTeja Senekovič Kojc, Enota za neonatologijo, Oddelek za perinatologijo, UKC Maribor / Neonatology Unit, Department of perinatology, University Medical Centre Maribor

12.20 – 12.40
Segmentna analiza srca – osnovni transtorakalni ultrazvočni pregled srca novorojenčka in otroka / Sequential segmental analysis of the heart basic − transthoracic echocardiography of the heart of the newborn and of the child
Matej Pal, Enota za intenzivno nego in terapijo, Klinika za pediatrijo, UKC Maribor / Intensive Care Unit, Division of Pediatrics, University Medical Centre Maribor

Odmor / Break

Moderatorja: Tomaž Križnar, Matej Pal
Facilitators: Tomaž Križnar, Matej Pal

14:10 – 14:30
Ultrazvočna ocena delovanja srčnih prekatov in pljučne arterijske hipertenzije pri novorojenčku / Echocardiographic assessment of the ventricular function and pulmonary arterial hypertension in the newborn
Ante Burmas, Klinische Abteilung für Pädiatrische Kardiologie, Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde, LKH Graz, Avstrija / Department of Pediatric Cardiology, Division of Pediatrics, University Hospital Graz, Austria 
Teja Senekovič Kojc, Enota za neonatologijo, Oddelek za perinatologijo, UKC Maribor / Neonatology Unit, Department of perinatology, University Medical Centre Maribor

14:35 – 14.55
Ultrazvočna ocena srčnih spojev / Echocardiographic assessment of the cardiac shunts
Teja Senekovič Kojc, Enota za neonatologijo, Oddelek za perinatologijo, UKC Maribor / Neonatology Unit, Department of perinatology, University Medical Centre Maribor

15:00 – 15:20
Vzroki kardiomiopatij pri otrocih s poudarkom na novorojenčkovem obdobju / Causes of cardiomyopathies in the children with emphasis on the neonatal period
Saša Ilovar Strehar, Služba za kardiologijo, Pediatrična klinika Ljubljana / Cardiology Section, Division of Pediatrics, University Medical Centre Ljubljana

15:25 – 15:45
Svetovanje pri prirojenih srčnih napakah / Counseling for congenital heart defects 
Barbara Stojanov, Klinični inštitut za genetsko diagnostiko, UKC Maribor / Institute for Medical Genetics, University Medical Centre Maribor

 

SOBOTA, 30. 9. 2023 / SATURDAY, SEPTEMBER 30, 2023

9:00 – 14:00

DELAVNICE / WORKSHOPS

1. delavnica / 1st workshop:

Osnovna ultrazvočna okna s klasičnimi preseki (normalna segmentna sekvenčna analiza srca)
Sequential segmental analysis of the heart with standard acoustic windows

Standardne ultrazvočne tehnike pri preiskavi srca (2D, M-mode, PW, CW)
Standard echocardiographic techniques (2D, M-mode, PW, CW)

2. delavnica / 2nd workshop:

Ultrazvočna ocena delovanja levega prekata
Echocardiographic assessment of the left ventricular function

Ultrazvočna ocena delovanja desnega prekata in pljučne arterijske hipertenzije
Echocardiographic assessment of the right ventricular function and pulmonary arterial hypertension

3. delavnica/ 3rd workshop:

Ultrazvočna ocena delovanja zaklopk in velikih arterij
Echocardiographic assessment of the valves and great arteries

Ultrazvočna ocena srčnih spojev
Echocardiographic assessment of the cardiac shunts

Organizatorja:
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Oddelek za perinatologijo
UNIVERSITY MEDICAL CENTRE MARIBOR, Division of Gynaecology and Perinatology, Department of Perinatology

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Ginekološka klinika, Klinični oddelek za perinatologijo, Služba za neonatologijo

UNIVERSITY MEDICAL CENTRE LJUBLJANA, Division of Gynaecology and Obstetrics, Department of perinatology, Section of neonatology

MEDICINSKA FAKULTETA UNIVERZE V MARIBORU
FACULTY OF MEDICINE UNIVERSITY OF MARIBOR

Organizacijski odbor / Organizing committee
Mag. Mirjana Miksić, dr. med., predsednica / Mirjana Miksić, MD, MPhil, President
Asist. Teja Senekovič Kojc, dr. med., podpredsednica / Assist. Teja Senekovič Kojc, MD, Vice-President
Domen Robek, dr. med. / Domen Robek, MD
Mihael Rus, dr. med. / Mihael Rus, MD
Matej Pal, dr. med. / Matej Pal, MD
Tina Škerbinc Muzlović univ. dipl. medij. kom. / Tina Škerbinc Muzlović, BCMS 

Strokovni odbor / Scientific committee
Red. prof. dr. Štefan Grosek, dr. med., višji svetnik, predsednik / Prof. Štefan Grosek, MD, PhD, Senior Adviser, President
Mag. Mirjana Miksić, dr. med., podpredsednica / Mirjana Miksić, MD, MPhil, Vice-President
Doc. dr. Milena Treiber, dr. med. / Assist. Prof. Milena Treiber, MD, PhD
Asist. Teja Senekovič Kojc, dr. med. / Assist. Teja Senekovič Kojc, MD
Asist. Matevž Trdan, dr. med. / Assist. Matevž Trdan, MD

Častni odbor / Honor committee
Red. prof. dr. Nataša Marčun Varda, dr. med., svetnik / Prof. Nataša Marčun Varda, MD, PhD, Adviser
Red. prof. dr. Iztok Takač, dr. med., višji svetnik / Prof. Iztok Takač, MD, PhD, Senior Adviser
Red. prof. dr. Darja Arko, dr. med. / Prof. Darja Arko, MD, PhD
Izr. prof. dr. Faris Mujezinović, dr. med. / Assoc. Prof. Faris Mujezinović, MD, PhD

Število prostih mest: 1. dan 50 udeležencev (predavanja), 2. dan 25 udeležencev (praktična delavnica)

Za udeležence in udeleženke bomo na Zdravniško zbornico Slovenije podali vlogo za pridobitev kreditnih točk.

Vse dodatne informacije sledijo in bodo objavljene na tej spletni strani.

Kontakt: mima.miksic@gmail.com


 

Perinatologíja –  veja medicine, ki se ukvarja z zdravstvenim varstvom nosečnice, porodnice in novorojenčka. (Slovenski medicinski slovar)

FETAL NEUROIMAGING WORKSHOP

FETAL NEUROIMAGING WORKSHOP

DIAGNOSTIKA SPREMEMB OSREDNJEGA ŽIVČEVJA PRI PLODU

FETAL NEUROIMAGING WORKSHOP

13t & 14 October 2023

Univerzitetni Klinični Center Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana
University Medical Centre Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana

Organizacijski odbor / Organising committee: 

Predsednici / Presidents: Tina Vipotnik Vesnaver, Zvonka Rener Primec
Člani / Members: Damjan Osredkar, Nuška Pečarič Meglič, Gorazd Kavšek, Tanja Premru Sršen, Lili Steblovnik, Aneta Soltirovska Šalamon, Darja Paro Panjan

V soorganizaciji / Co-organised by:

Sekcija za otroško nevrologijo, SZD
Slovenian Child Neurology Society

Združenje Radiologov Slovenije, Nevroradiološka sekcija
Slovenian Association of Radiology, Neuroradiology section

Združenje za Perinatalno Medicino Slovenije, SZD
Slovenian Association of Perinatal Medicine

Klinični oddelek za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo, UKC Ljubljana
Department of Child, Adolescent and Developmental Neurology, UMC Ljubljana

Klinični Inštitut za Radiologijo, UKC Ljubljana
Institute of Radiology, UMC Ljubljana

Klinični oddelek za perinatologijo, UKC Ljubljana
Department of Perinatology, UMC Ljubljana

Klinični oddelek za neonatologijo, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana
Department of Neonatology, UMC Ljubljana

PROGRAM / PROGRAMME:
Petek / Friday –  13 October, 2023

Predavalnica 4 UKC ljubljana
Lecture hall 4 UMC Ljubljana

Moderatorja / Moderators: Gorazd Kavšek, Tina Vipotnik Vesnaver

8.30 – 8.45
Opening remarks (Gorazd Kavšek)

8.45 – 9.15
Normal Development of the Fetal Brain (Tina Vipotnik Vesnaver)

9.15 – 9.45
The Fetal Neurology Clinic and the Field of Fetal Neurology (Tally Lerman Sagie)

9.45 – 10.30
Ventriculomegaly and Hydrocephalus (Leila Haddad)

10.30 – 11.00
Midline Anomalies (Tally Lerman Sagie)

11.00 -11.30 odmor / Coffee Break (30 min)

Moderatorici / Moderators: Tanja Premru Sršen, Zvonka Rener Primec

11.30 – 12.30
Posterior Fossa (Tally Lerman Sagie)

12.30 – 13.30
Malformations of Cortical Development (Tally Lerman Saige)

13.30 – 13.45
Vein of Gallen Malformation –  case report (Polona Pečlin)

14.00 – 15.00 Kosilo / Lunch Break (1h)

Moderatorja / Moderators: Damjan Osredkar, Nuška Pečarič Meglič

15.00 -16.00
Fetal stroke: ischaemic, haemorrhagic (Tally Lerman Saige)

16.00 – 16.30
Spine Pathology (Nuška Pečarič Meglič)

16.30 – 17.00
Brain Abnormality in TTTS and Survivors in Monochorionic Twin Pregnancy (Tanja Premru Sršen, Gorazd Kavšek, Stanko Pušenjak)

17.00 -17.15 odmor / Coffee break

17.15 – 17.45
Pathological Diagnostics of Perinatal Primary Brain Tumors (Jernej Mlakar)

17.45 – 18.15
Genomic Testing in Prenatal Assessment of Fetal Structural Anomalies (Marija Volk)

Closing Remarks (Zvonka Rener Primec)

Sobota / Saturday, 14 October, 2023

Predavalnica 1, UKC Ljubljana
Lecture hall 1, UMC Ljubljana

8.30 – 09.30
Abnormal head circumpherence- Microcephaly/macrocephaly (Leila Haddad)

9.30-10.15 
Cases US/MRI – normal findings (Leila Haddad)

10.15-10.45 odmor / Coffee Break

10.45-11.30
Acquired brain pathology – CMV, Zika, other infections (Leila Haddad)

11.30-12.30
Cases US/MRI (1h) – pathology (Leila Haddad)

Kotizacija: 200€ + DDV
Specializanti: 130 € + DDV

Registration fees: 200€ + VAT
Residents: 130 € + VAT

Število prostih mest: 60 udeležencev.
Number of free capacities: 60 participants.

 

Perinatologíja –  veja medicine, ki se ukvarja z zdravstvenim varstvom nosečnice, porodnice in novorojenčka. (Slovenski medicinski slovar)

Izzivi pri delu z novorojenčki

Izzivi pri delu z novorojenčki

Izzivi pri delu z novorojenčki

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ENOTE INTENZIVNE NEGE IN TERAPIJE NOVOROJENCEV

17. oktober 2023
V predavalnici Stare porodnišnice, Ginekološka klinika, UKC Ljubljana, Šlajmerjeva ulica 3, 1000 Ljubljana

Organizator:

UKC Ljubljana, Ginekološka klinika, Strokovni kolegij zdravstvene in babiške nege Ginekološke klinike, Šlajmerjeva 3, 1000 Ljubljana

Organizacijski odbor: 
Mirjam Marn, dipl.bab., Vlasta Lubej Kurtovič, mag. zdr. nege.

Strokovni odbor:
dr. Liljana Kornhauser Cerar, dr. med., red. prof. dr. Štefan Grosek, dr. med., višji svetnik, asist. Matevž Trdan, dr. med., Mirjam Marn, dipl. bab., Vlasta Lubej Kurtovič, mag. zdr. nege, Tanja Vencelj, mag. vzg. in men. v zdr., mag. Tanja Grošelj, dipl. bab.

PROGRAM ŠOLE:

07:45 – 08:15
Registracija udeležencev

08:20 – 08:40
Predstavitev enote intenzivne nege in terapije novorojencev
Vlasta Lubej Kurtovič, mag. zdr. nege, Mirjam Marn, dipl. bab.

08:40 – 09:00
Sprejem izredno majhnega prezgodaj rojenega otroka
Anja Kastelic, dipl. m. s.

09:00 – 09:20
Rokovanje z novorojenčkom
Mateja Šerbec Međimurec, dipl. fiziot., Tina Mencin, dipl. fiziot.

09:20 – 09:40
Zdravstvena nega otroka z motnjami dihanja
Vlasta Lubej Kurtovič, mag. zdr. nege

09:40 – 10:00
Novorojenček s prirojenimi napakami
Mateja Matjaž, dipl. bab.

10:00 – 10:30 Odmor

10:30 – 10:50
Zdravstvena nega novorojenčka matere, ki zlorablja prepovedane substance
Jelka Kolaković, dipl. m. s.

10:50 – 11:10
Zdravljenje otroka s kisikom na domu
Jana Stermecki, dipl. bab.

11:10 – 11:40
Dojenje in prehrana novorojenčka
Romana Božnar Brzin, dipl. bab., Vesna Zidarn, dipl. bab., IBCLC

11:40 – 12:00
Zdravstvena nega popka
Patricija Ribič, dipl. bab.

12:00 – 13:00 Kosilo

13:00 – 13:20
Zaščita  pred respiratornim sincicijskim virusom (palivizumab)
Jerneja Štinek, dipl. bab.

13:20 – 13:40
Prepoznava okužb
Eva Torč, dipl. m. s.

13:40 – 14:00
Komunikacija s starši prezgodaj rojenih otrok
Tanja Trivić, mag. zak. in druž. štud.

14:00 – 14:20
Transporti novorojenčkov v Sloveniji
Andreja Bašnec, dipl. m. s.

14:20 – 14:45
Oživljanje novorojenčka
Anja Marolt, dipl. bab.

14:45 – 15:00 Razprava

Prijave sprejemamo preko spletnega obrazca.
Potrdilo o udeležbi boste prejeli preko elektronskega naslova.

Število prostih mest: 70 udeležencev.

Kotizacija: znaša 120€ brez DDV in jo nakažete po prejemu računa.

 

 

Perinatologíja –  veja medicine, ki se ukvarja z zdravstvenim varstvom nosečnice, porodnice in novorojenčka. (Slovenski medicinski slovar)

BREATHING DISORDERS IN NEONATES WITH THE BASIC PRINCIPLES OF NEONATAL CARDIORESPIRATORY POLYGRAPHY

BREATHING DISORDERS IN NEONATES WITH THE BASIC PRINCIPLES OF NEONATAL CARDIORESPIRATORY POLYGRAPHY

Organizatorja:
Služba za neonatologijo, KO za perinatologijo, Ginekološka klinika UKC Ljubljana, Šlajmerjeva ulica 3, Ljubljana
Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom, Zaloška 11, Ljubljana

Vodja tečaja: Tomaž Križnar, dr. med.
Datum tečaja: 20. oktober 2023
Lokacija: Predavalnica Ginekološke klinike, Šlajmerjeva 3, Ljubljana

Strokovni tim: Tomaž Križnar;  Štefan  Grosek, Lilijana Kornhauser Cerar, Lev Bregant, Daša Gluvajić, Vlasta Lubej Kurtovič
Organizacijski tim: Ana Spirovska (predsednica), Domen Robek, Matevž Trdan, Tina Perme, Miha Rus

Kotizacija: 150 €,  specializanti 100 €, za študente in medicinske sestre vstop prost.
Za udeležence in udeleženke bomo na Zdravniško zbornico Slovenije podali vlogo za pridobitev kreditnih točk.

PROGRAM:

8.30 – 8.45      
Razvoj pediatrične poligrafije v Sloveniji
Historical Review of Pediatric Polygraphy in Slovenia
prof. dr. David Neubauer, dr. med. (MD, PhD), senior councillor, Deapartemnt of neurology, Division of Paediatrics, UMC Ljubljana, Slovenia

8.45 – 9.05      
Fiziologija regulacije dihanja in spanja in razvoj dihalnih vzorcev od novorojenčka do odraslega

Physiology of Breathing and Sleep Regulation from the Neonate to Adulthood
prof. dr. Fajko Bajrović, dr. med. (MD, PhD), Division of Neurology, UMC Ljubljana, Slovenia

9.05 – 9.25      
Genetika motenj dihanja in spanja pri novorojenčku 
Genetics of Breathing and Sleep Disorders in Neonates
izr.prof. dr. Karin Writzl, dr. med. (MD, PhD), Clinical Institute of Genomic Medicine, UMC Ljubljana,  Slovenia 

9.25 – 9.45      
Pred prvim vdihom

Before the First Breath
doc. dr. Tanja Premru Sršen, dr. med. (MD, PhD), Divison of Gynaecology and Obsteritcs, UMC Ljubljana, Slovenia 

Odmor za kavo Coffee break

Moderatorja / Moderators: Prof. dr. David Neubauer, Ana Spirovska, dr. med.

10.00 – 10.20  
Klinična slika, diferencialna diagnoza in zdravstvena nega novorojenčkov z motnjami dihanja

Clinical Presentation, Differential Diagnosis  and the Role of Nursing in Breathing Disorders in Neonates 
Tomaž Križnar, dr. med., (MD) and Vlasta Lubej Kurtovič, dipl. med. sestra, mag. zdrav. nege (RN, MSN) Neonatal Section, Department of Perinatology, Division of Gynaecology and Obstetrics, UMC Ljubljana, Slovenia

10.20 – 10.40   
Normalni vzorci in motnje spanja nedonošenih in donošenih novorojenčkov v kadio-respiratornih poligrafskih posnetkih

Normal Sleep Patterns and Sleep Disturbances in Preterm and Term Neonates – the Role of Cardiorespiratory Sleep Studies
Dr. Hazel Evans, MBBCh, MRCPCH, MD, Department of Paediatric Respiratory Medicine, University Hospital Southampton NHS Foundation Trust, Southampton, UK

10.40 – 11.00  
Centralne motnje dihanja in vloga poligrafije pri diagnostiki in spremljanju

Central Breathing Disorders – Role of Polygraphy in the Diagnosis and Follow-up 
Dr. med. Astrid Sonnleitner, (MD), Department of Paediatrics, Medical University of Graz, Austria

11.00 – 11.20  
Farmakološko zdravljenje motenj dihanja pri novorojenčku

Pharmacological Treatment of Breathing Disorders in Neonates
Mihael Rus, dr. med. (MD), Neonatal Section, Departmen of Perinatology,Division of Gynaecology and Obstetrics, UMC Ljubljana, Slovenia

Odmor za kavo / Coffee break

Moderatorja / Moderators: Asist. dr. Daša Gluvajić, dr. med., asist. Matevž Trdan, dr. med.

11.40 -12.00  
Obstruktivne anomalije dihalnih poti pri novorojenčkih – otorinolaringološki pogled in obravnava

Obstructive Airway Abnormalities in Neonates – Surgical Approach and Management 
asist. dr. Daša Gluvajić, dr. med. (MD, PhD), Department of Otorhinolaryngology and Cervicofacial Surgery, UMC Ljubljana, Slovenia

12.00 – 12.20  
Obstruktivne motnje dihanja pri novorojenčkih – vloga poligrafije pri diagnostiki in spremljanju obstruktivnih motenj dihanja

Obstructive Breathing Disorders in Neonates – the Role of Polygraphy in the Diagnosis and Follow-up 
Alessandro Amaddeo, MD, PhD, Institute for Maternal and Child Health, IRCCS Burlo Garofolo, Trieste, Italyija

12.20 – 12.40  
ORL diagnostične preiskave pri opredelitvi motenj dihanja pri novorojenčkih

Otorhinolaryngological Diagnostic Methods in the Identification of Breathing Disorders in Neonates
Miha Zabret, dr. med.(MD) Department of Otorhinolaryngology and Cervicofacial Surgery, UMC Ljubljana, Slovenia

12.40 – 13.00  
Vloga poligrafije pri otrocih s kronično pljučno boleznijo

The Role of Polygraphy in Infants with Chronic Lung Disease
Alessandro Amaddeo, MD, PhD, Institute for Maternal and Child Health, IRCCS Burlo Garofolo, Trieste, Italy

Kosilo / Lunch

Moderatorja / Moderators: Dr. Lilijana Kornhauser Cerar, dr. med., Mihael Rus, dr. med.

14.00 – 14.20  
Poligrafija pri donošenih zdravih novorojenčkih v porodnišnici

Polygraphy in Healthy Term Neonates
dr. Lilijana Kornhauser Cerar, dr. med. (MD, PhD), Neonatal Section, Departmen of Perinatology, of the Division of Gynaecology and Obstetrics, UMC Ljubljana, Slovenia

14.20 – 14.40  
Poligrafijia pri nedonošenčkih – naše izkušnje

Polygraphy in Preterm Infants – Our Experiences
Tomaž Križnar, dr. med. (MD) Neonatal Section of the Division of Gynaecology and Obstetrics, UMC Ljubljana, Slovenia

14.40 – 15.00  
Fizikalno tehnične osnove zajemanja in obdelave fizioloških signalov pri poligrafiji pri novorojenčkih in dojenčkih

Physical and Technical Basics of Recording and Processing of Electrophysiological Signals in Polygraphy in Neonates
Bojan Bazelj, univ. dipl. inž. (BSE)

15.00 – 15.20  
Načela snemanja in odčitavanja poligrama pri novorojenčkih – sodobne smernice

Principles of Polygram Recording and Reading in Neonates – Current Guidelines
asist.  dr. Tina Perme, dr. med. (MD, PhD), Neonatal Section, Department of Perinatology,  of the Division of Gynaecology and Obstetrics, UMC Ljubljana, Slovenia

Popoldanske delavnice (15.30 – 17.00)
Afternoon workshops (3.30 – 5.00 pm)

RECENZIRAN UČBENIK PREDAVANJ

COURSE PUBLICATION – A reviewed textbook/book of proceedings

Editors: Tomaž Križnar, dr.med (MD) and prof. dr.  Štefan Grosek, dr. med.(MD, PhD), senior councillor
Technical editor: Matevž Trdan, dr. med,

Reviewers:
dr. David Neubauer, dr. med. (MD, PhD), senior councillor, Division of Paediatrics, UMC Ljubljana, Slovenia
dr. Irena Hočevar Boltežar, dr. med. (MD, PhD), councillor, Department of Otorhinolaryngology and Cervicofacial Surgery, UMC Ljubljana, Slovenia

 

Perinatologíja –  veja medicine, ki se ukvarja z zdravstvenim varstvom nosečnice, porodnice in novorojenčka. (Slovenski medicinski slovar)