Slovenska priporočila pri okužbi s parvovirusom B19 v nosečnosti

V Zdravniškem vestniku objavljena priporočila pri okužbi s parvovirusom B19 v nosečnosti:

Izvleček
Parvovirus B19 (B19V) povzroča pri otrocih in mlajših odraslih večinoma blago bolezen erythema infectiosum ali peto otroško bolezen. V nosečnosti se virus v 33–51 % lahko prenese na plod, pri katerem lahko zaradi inhibicije eritropoeze povzroči hudo anemijo, neimunski fetalni hidrops ali fetalno smrt. Vpliva tudi na srčno mišico, centralni živčni sistem in kosti ter najverjetneje lahko povzroči tudi kasnejši zastoj v nevrološkem razvoju pri otrocih. Ocenjujejo, da je 25–45 % nosečnic seronegativnih, zato je možnost sveže okužbe v nosečnosti velika. Okužbo z B19V pri nosečnici ugotavljamo z določanjem specifičnih IgM in IgG protiteles in v dvomu z določanjem virusne DNA z metodo PCR. Pri plodu okužbo z B19V zanesljivo ugotavljamo z določanjem virusne DNA v plodovnici. Pri sumu na okužbo pri plodu ali potrjeni okužbi plod tedensko ultrazvočno spremljamo v terciarnem centru. Ob prvih znakih anemije ali hidropsa pri plodu plod zdravimo z intrauterino transfuzijo. Za preprečevanje sveže okužbe z B19V v nosečnosti je potrebno o tveganjih za plod ozaveščati ženske in zdravstvene delavce. V prispevku so objavljena priporočila za obravnavo nosečnic s tveganjem za okužbo, s sumom na okužbo ali potrjeno okužbo z B19V.

Prenesi članek

Spremembe in dopolnitve “Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni” 

Spremembe in dopolnitve “Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni” 

Z dnem 31. 3. 2023 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije (št. 39, stran 3472) objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni in stopi v veljavo petnajst dni po objavi v UL.

Pravilnik prinaša nekatere spremembe in dopolnitve, zato spodaj pripenjamo priporočila, smernice in strokovno literaturo z orodji, ki se nanašajo na relevantne dopolnitve.

!Novo! ZZZS pojasnila in odgovori na najpogostejša vprašanja

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023
Neuradno obvestilo o storitvah

Preventivni pregledi v nosečnosti

Okužbe sečil v nosečnosti 


Prepoznavanje odvisnosti, duševnih motenj in nasilja v obporodnem obdobju  


Presejanje za kromosomopatije 


Sladkorna bolezen v nosečnosti 


Streptokok skupine B 


Testiranje za spolno prenosljive bolezni v nosečnosti 

Druga priporočila, smernice in strokovna literatura so dostopni za člane ZPMS.

NOVAKOVI DNEVI 2023 – uvodnik

NOVAKOVI DNEVI 2023 – uvodnik

„Nič ni absolutno. Vse se spreminja, vse se premika, vse se reši, vse leti in odide.“
-FRIDA KAHLO

 

Izteka se moje osmo in zadnje leto, odkar me je doletela čast in sem prevzel odgovornost, da vodim Združenje za perinatalno medicino pri SZD. Želje so bile velike, realne možnosti in energija pa ne vedno v sozvočju s potrebami. Kljub vsemu ima naša ladja mnoge nove kajute, nekaj sveže barve in se varno bliža pristanišču.

Spoštovane kolegice in kolegi, specialisti, specializanti ginekologije in porodništva ter pediatrije, spoštovane babice in babičarji Slovenije, DOVOLITE MI, DA VAS ŠE ZADNJIČ OSEBNO POVABIM NA TRADICIONALNE 24. NOVAKOVE DNEVE.

Združenje za perinatalno medicino Slovenije 26. in 27. maja letos organizira tradicionalne 24. Novakove dneve v hotelu BENARDIN v Portorožu.

Tema: »Prezgodnji porod« je tema, ki je vedno aktualna. Kljub razvoju znanosti in stroke pa so rešitve še vedno nezadostne in le po majhnih korakih prinašajo boljše rezultate. Ali res? Razlogi za prezgodnji porod so mnogoteri in mnogokrat tičijo v dejavnikih, ki presegajo obravnavo nosečnic in porod. Zato možnost občutnih izboljšav prinašajo le globoke sistemske rešitve, ki žal vsaj deloma presegajo domet same perinatologije.

Tudi druga tema: »Perinatalni rezultati« je vedno aktualna tema, ki nam vsakokrat ponuja zrcalo in preverja, ali so naša priporočila, zaveze ter odločitve dosegle svoj namen ali so le prazna črka na papirju. Brez ustreznih podatkov in vsakokratne kontrole našega dela, ki na teh podatkih temelji, je nemogoče ustvarjati boljše rešitve in še boljše perinatalne rezultate. Vsem dobro znan Demingov krog se vedno začne in zaključi pri suhoparnih številkah (podatkih), ki nam znova in znova odkrivajo resnico, vmes pa so naše odločitve, zaveze, sodelovanje in predvsem naše vsakodnevno delo.

V sklopu druge teme vas vljudno vabim tudi na VABLJENO PREDAVANJE: Jeniffer Zeitlin, vodje Europeristat projekta, ker nam šele primerjava naših rezultatov s tujimi, odstre tančico našega uspeha ali razblini meglico lastne zaverovanosti v uspeh.

Kot predkongresni simpozij bo tudi letos ponovno izvedena delavnica PODN – Prepoznavanje odvisnosti, duševnih motenj in nasilja v obporodnem obdobju. Tokratna delavnica bo potekala 25. 5. 2023 v prostorih Splošne bolnišnice Izola.

Nenazadnje VAS opomnim in VABIM, da se obvezno (!) udeležite redne SKUPŠČINE, ki je letos še pomembnejša, saj bomo izvedli redne VOLITVE v organe Združenja, ki bodo naslednja štiri leta skrbeli za podobo in dobro delovanje Združenja za perinatalno medicino pri SZD. Sprostilo se bo tudi nekaj mest (nenazadnje mesto Predsednika) in prosim vas, da razmislite tudi o morebitni kandidaturi.

Torej drage kolegice in kolegi, brez izgovorov se vidimo letos na morju (Portorož) in poleg obmorskega utripa poskusimo ponotranjiti vse, kar od nas zahteva skrb za naše nosečnice in porodnice.

Srečno!

Mag. Gorazd Kavšek, dr. med., svetnik

Predsednik Združenja za perinatalno medicino Slovenije