Znotrajbolnišnični transport ogroženega novorojenčka poteka od ustanovitve Enote za inten- zivno nego in terapijo novorojenčkov. Pomembna je stalna, brezhibna pripravljenost transpor- tne opreme in zdravstvenega osebja. Ogroženega novorojenčka vitalno stabiliziramo in ga pripravimo za varen in brez zapletov izveden znotrajbolnišnični transport.

 

Andreja Bašnec