S prehodom večine porodov v porodnišnice se je izboljšalo preživetje mater in novorojenčkov, prav tako se je zmanjšala njihova obolevnost. Po drugi strani pa rojevanje v tujem okolju, ločeno od družine, vpliva na povečanje stresa pri materi in posledično pri otroku.
Porodnišnice nenehno izboljšujejo razmere za porodnice in poskušajo upoštevati njihove želje. Omogočena je navzočnost partnerja ali svojcev ob porodu, sobivanje otroka in matere ter čimprejšnje odpuščanje matere in otroka domov.

Pri skrajševanju ležalne dobe se postavlja vprašanje, kako hitro po porodu lahko mati in otrok odideta domov, da je to zanju še varno.
Večina držav, tudi Slovenija, je na podlagi raziskav o obolevnosti mater in novorojenčkov po odpustu iz porodnišnice izdala priporočila in standarde, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju odpusta. Odpust je treba načrtovati individualno, za vsako mater in otroka posebej.

Pred odpustom mora novorojenčka natančno pregledati pediater, otrok mora imeti opravljena presejalna testiranja in cepljenja skladno s programom. Večina novorojenčkov, rojenih vaginalno ob roku in brez hujših težav zaradi prehoda, lahko varno zapusti porodnišnico 48–72 ur po rojstvu. Po carskem rezu je priporočen odpust po 96 urah. Pozni nedonošenčki, ki so sicer zdravi, ostanejo navadno v porodnišnici nekoliko dlje.

Pri zgodnjem odpustu, pred 48 urami otrokove starosti, je za otroka priporočen ponovni pregled v naslednjih dveh dneh po odpustu, ko opravimo tudi presnovne presejalne teste. Starši morajo biti seznanjeni z možnimi zapleti zaradi zgodnjega odpusta.
Ob odpustu damo staršem napotke, kje lahko poiščejo strokovno pomoč ob morebitnih težavah. V Sloveniji vsako porodnico že dan po odpustu na domu obišče diplomirana patronažna medicinska sestra s posebnimi znanji o oskrbi otročnice in novorojenčka, pregled pri pediatru pa je načrtovan 3–4 tedne po odpustu iz porodnišnice.

 

Irena Cetin Lovšin