Nenapredovanje poroda, distocija in zastoj poroda so izrazi, ki se sinonimno uporabljajo za prepočasi napredujoče, dolgotrajne porode. Pri takšnih porodih se lahko poveča tveganje za obporodne zaplete pri plodu in porodnici. Novejši podatki kažejo, da so bila tradicionalna diagnostična merila za nenapredovanje oz. zastoj poroda najverjetneje preveč konservativna ter da lahko prva in druga porodna doba varno trajata dlje, če ni znakov obporodne hipoksije. Spremenjene opredelitve zastoju oziroma nenapredovanju poroda bi lahko prispevale k zmanjšanju deleža nujnih primarnih carskih rezov.

Miha Lučovnik