Zastoj plodove rasti je pomemben vzrok za perinatalno umrljivost in obolevnost. Diagnoza zastoja plodove rasti je težavna. Dogovor Delphi je mednarodni dogovor o definiciji zastoja plodove rasti. Ginekolog porodničar, ki nosečnost spremlja, ima pomembne in zahtevne naloge: prepoznavo zastoja plodove rasti, ustrezen nadzor ob zastoju plodove rasti in ustrezno načrtovanje poroda. V prispevku so predlagani načini spremljanja takih nosečnosti in načrtovanja poroda.

 

Tanja Premru Sršen