Zdravstveni delavci smo med vsemi poklicnimi skupinami najbolj ogroženi, da se okužimo na delovnem mestu. Poznavanje in upoštevanje standardnih ukrepov (higiena rok, uporaba osebne varovalne opreme, razkuževanje delovnega okolja, ravnanje z okuženimi bolniki, ravnanje z ostrimi predmeti, ukrepanje ob incidentu) sta temelja za varno delo. Poleg obveznih cepljenj, ki jih predpisuje Zakon o nalezljivih boleznih, mora biti za vsa delovna mesta narejena ocena tveganja, v kateri so opredeljene posebne zahteve za zaščito pred nalezljivimi boleznimi, s katerimi se zdravstveni delavec lahko okuži in okužbo prenese na druge.

Tatjana Mrvič