Zakonodaja Republike Slovenije na področju obporodne oskrbe je izraz, ki predstavlja razvejano pravno področje. V prispevku so predstavljene nekatere pomembne pravne vsebine, ki naj bi jih poznal zdravstveni delavec: pacientove pravice in dolžnosti med obporodno oskrbo, pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, pojasnilna dolžnost pri odločanju za zdravljenje ali proti njemu.

 

Nejc Seitl