Delavci imajo med nosečnostjo in starševstvom pravico do posebnega varstva v delovnem razmerju. V Ustavi RS je določeno, da država varuje družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter ustvarja za to varstvo potrebne razmere. Najpomembnejše pravice nosečnic in staršev so v slovenski zakonodaji opredeljene v Zakonu RS o delovnih razmerjih in Zakonu RS o starševskem varstvu in družinskih razmerjih. Namen posebnega delovnopravnega varstva, povezanega s starševstvom, je, da delavkam in delavcem omogoči ustrezno usklajevanje njihovih poklicnih in družinskih obveznosti ter jim zagotovi potrebno posebno varstvo. V sporu, povezanem z uveljavljanjem posebnega varstva zaradi nosečnosti in starševstva, dokazno breme nosi delodajalec. Delodajalec mora delavcem omogočiti lažje usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti.

 

Liljana Dreu