„Nič ni absolutno. Vse se spreminja, vse se premika, vse se reši, vse leti in odide.“
-FRIDA KAHLO

 

Izteka se moje osmo in zadnje leto, odkar me je doletela čast in sem prevzel odgovornost, da vodim Združenje za perinatalno medicino pri SZD. Želje so bile velike, realne možnosti in energija pa ne vedno v sozvočju s potrebami. Kljub vsemu ima naša ladja mnoge nove kajute, nekaj sveže barve in se varno bliža pristanišču.

Spoštovane kolegice in kolegi, specialisti, specializanti ginekologije in porodništva ter pediatrije, spoštovane babice in babičarji Slovenije, DOVOLITE MI, DA VAS ŠE ZADNJIČ OSEBNO POVABIM NA TRADICIONALNE 24. NOVAKOVE DNEVE.

Združenje za perinatalno medicino Slovenije 26. in 27. maja letos organizira tradicionalne 24. Novakove dneve v hotelu BENARDIN v Portorožu.

Tema: »Prezgodnji porod« je tema, ki je vedno aktualna. Kljub razvoju znanosti in stroke pa so rešitve še vedno nezadostne in le po majhnih korakih prinašajo boljše rezultate. Ali res? Razlogi za prezgodnji porod so mnogoteri in mnogokrat tičijo v dejavnikih, ki presegajo obravnavo nosečnic in porod. Zato možnost občutnih izboljšav prinašajo le globoke sistemske rešitve, ki žal vsaj deloma presegajo domet same perinatologije.

Tudi druga tema: »Perinatalni rezultati« je vedno aktualna tema, ki nam vsakokrat ponuja zrcalo in preverja, ali so naša priporočila, zaveze ter odločitve dosegle svoj namen ali so le prazna črka na papirju. Brez ustreznih podatkov in vsakokratne kontrole našega dela, ki na teh podatkih temelji, je nemogoče ustvarjati boljše rešitve in še boljše perinatalne rezultate. Vsem dobro znan Demingov krog se vedno začne in zaključi pri suhoparnih številkah (podatkih), ki nam znova in znova odkrivajo resnico, vmes pa so naše odločitve, zaveze, sodelovanje in predvsem naše vsakodnevno delo.

V sklopu druge teme vas vljudno vabim tudi na VABLJENO PREDAVANJE: Jeniffer Zeitlin, vodje Europeristat projekta, ker nam šele primerjava naših rezultatov s tujimi, odstre tančico našega uspeha ali razblini meglico lastne zaverovanosti v uspeh.

Kot predkongresni simpozij bo tudi letos ponovno izvedena delavnica PODN – Prepoznavanje odvisnosti, duševnih motenj in nasilja v obporodnem obdobju. Tokratna delavnica bo potekala 25. 5. 2023 v prostorih Splošne bolnišnice Izola.

Nenazadnje VAS opomnim in VABIM, da se obvezno (!) udeležite redne SKUPŠČINE, ki je letos še pomembnejša, saj bomo izvedli redne VOLITVE v organe Združenja, ki bodo naslednja štiri leta skrbeli za podobo in dobro delovanje Združenja za perinatalno medicino pri SZD. Sprostilo se bo tudi nekaj mest (nenazadnje mesto Predsednika) in prosim vas, da razmislite tudi o morebitni kandidaturi.

Torej drage kolegice in kolegi, brez izgovorov se vidimo letos na morju (Portorož) in poleg obmorskega utripa poskusimo ponotranjiti vse, kar od nas zahteva skrb za naše nosečnice in porodnice.

Srečno!

Mag. Gorazd Kavšek, dr. med., svetnik

Predsednik Združenja za perinatalno medicino Slovenije