Transport in utero (TIU) je premestitev nosečnice, ki potrebuje specializirano porodniško zdravljenje ali/in katere novorojenček bo potreboval specializirano zdravljenje in/ali nego, iz regionalne porodnišnice v ustrezen terciarni perinatalni center. Pri nas poteka premestitev nosečnic kot TIU od leta 1985. V Sloveniji imamo dva terciarna centra, in sicer v Mariboru in Ljubljani. Delež porodov v Porodnišnici Ljubljana po TIU po letu 1990 je od eno- do triodstoten. Indikacij za TIU je več in razdelimo jih v tri skupine: indikacije pri materi, indikacije pri plodu in kombinirane indikacije; najpogostejša je grozeč prezgodnji porod. Kontraindikacije za transport so porod, ki že poteka, huda krvavitev, akutni fetalni distres, grozeča eklampsija ter neustrezne prometne in vremenske razmere za prevoz. Kadar se pojavijo indikacije za TIU, se porodničar v regionalni porodnišnici odloči za premestitev. O tem mora nujno obvestiti odgovornega zdravnika oz. dežurno ekipo v porodnišnici na terciarni ravni, ta pa odloči, ali bo TIU sprejela ali odklonila. TIU naj bo varen, udoben in hiter. V ustrezno opremljenem reševalnem vozilu naj nosečnico spremlja medicinsko osebje. Dobro organiziran TIU dokazano zelo koristi predvsem nedonošenim otrokom in hudo bolnim nosečnicam.

 

Renata Košir Pogačnik