Tečaj torakalne punkcije in torakalne drenaže pri novorojenčku

6. april 2023
Babiška šola, Ginekološka klinika, UKC Ljubljana, Šlajmerjeva 3, 1000 Ljubljana

Organizatorja:

  1. Služba za neonatologijo, KO za perinatologijo, Ginekološka klinika UKC Ljubljana, Šlajmerjeva 4, 1525 Ljubljana in
  2. Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom, Zaloška 11, 1525 Ljubljana

Datum šole: 6. april 2023

Mesto: Babiška šola – predavalnica in prostor za delavnice

Vodja tečaja: Domen Robek, dr. med., asist. Matevž Trdan, dr. med.

Strokovni odbor: Lev Bregant, Domen Plut, Matevž Srpčič, Vlasta Lubej Kurtovič

Organizacijski odbor: Domen Robek, Miha Rus, Ana Spirovska, Matevž Trdan

PROGRAM TEČJA:

Teoretični del:

10.00 – 10.20
Posebnosti anatomije prsnega koša novorojenčka
Pnevmotoraks, pnevmomediastinum in plevralni izliv pri novorojenčku
prim. Lev Bregant, dr. med.

10.25 – 10.45
Radiološka diagnostika
doc. dr. Domen Plut, dr. med.

10.50 – 11.20
Torakalna punkcija, torakalna drenaža in uporaba drenažnih sistemov pri novorojenčku
Zapleti pri torakalni punkciji in drenaži
dr. Matevž Srpčič, dr. med.

11.25 – 11.40
Zdravstvena nega otroka s torakalno drenažo
Vlasta Lubej Kurtovič, dipl. m. s.

11.40 – 12.00 Odmor s kavo

Praktični del:

12.00 – 13.30

Delo v manjših skupinah (3-5 udeležencev pod mentorstvom predavateljev) – celostna izvedba torakalne punkcije in torakalne drenaže na živalskem modelu.

14.00 – …
Kosilo, zaključek in druženje

Za udeležence in udeleženke smo na Zdravniško zbornico Slovenije podali vlogo za pridobitev kreditnih točk.

Število udeležencev: do 25 udeležencev 
Kotizacija za zdravnike 150 €, za medicinske sestre 100 € (cena vključuje DDV).

Prijave preko spletne strani:

www.perinatologija.si, do zapolnitve prostih mest


 

Perinatologíja –  veja medicine, ki se ukvarja z zdravstvenim varstvom nosečnice, porodnice in novorojenčka. (Slovenski medicinski slovar)