Pri novorojenčkih poteka intenziven razvoj fizioloških funkcij, kar vodi do sprememb v farmakokinetiki zdravilnih učinkovin v primerjavi z odraslimi. Višji želodčni pH, upočasnjeno praznjenje želodca in spremenjena motiliteta lahko spremenijo absorpcijo zdravilnih učinkovin po peroralni poti. Pri dermalni uporabi se zaradi večje permeabilnosti kožne pregrade, večje prekrvitve kože in večje površine kože glede na telesno maso lahko več zdravilne učinkovine absorbira skozi novorojenčkovo kožo, kar poveča tveganje za sistemske neželene učinke. Rektalna in intramuskularna absorpcija zdravilnih učinkovin sta pri novorojenčkih in dojenčkih precej variabilni ter odvisni od številnih dejavnikov. Drugačna porazdelitev zdravilnih učinkovin pri novorojenčkih je lahko posledica drugačne telesne sestave in/ali sprememb v plazemskih beljakovinah. Ledvična in jetrna funkcija sta pri novorojenčkih nezreli, posledica tega pa sta manjši očistek zdravilnih učinkovin in daljši razpolovni čas. Poznavanje spremenjenih farmakokinetič- nih procesov pri novorojenčkih pripomore k načrtovanju ustreznega odmerjanja zdravil, katerega rezultat bosta učinkovito in varno zdravljenje.

Mojca Kerec Kos