Sporočanje slabe novice je eden največjih izzivov pri komunikaciji z nosečnico in njenimi svojci. V porodništvu je to v določenih elementih še toliko težje, ker večina nosečnic pričakuje, da bo nosečnost dogodek s srečnim koncem. V določenih primerih žal ni tako in je zaradi tega sporočanje slabe novice še toliko težje, saj pričakovanja nosečnice niso skladna z realnostjo, kar ima lahko za posledico doživljanje in izražanje različnih neprijetnih čustvenih reakcij. Ustrezen način sporočanja slabe novice lahko pomembno vpliva na nadaljnje življenje nosečnice, novorojenčka in svojcev ter na sam potek zdravljenja, navezovanja in povezovanja otročnice z novorojenčkom in drugimi člani družine kot skupnosti. Poleg tega pa je ta kompetenca tudi za tistega, ki sporoča slabo novico, eden ključnih testov njegove profesionalnosti.

Pri sporočanju slabe novice se je treba zavedati, da je to dejanje, ki je povezano z doživljanjem neprijetnih čustev tako tistega, ki sprejema, kot tudi tistega, ki sporoča slabo novico. Ustrezna komunikacija, čas in prostor, še posebno pa človeški pristop ob tem so ključni za profesionalno sporočanje slabe novice.

Sandi Kofol