V Zdravniškem vestniku objavljena priporočila pri okužbi s parvovirusom B19 v nosečnosti:

Izvleček
Parvovirus B19 (B19V) povzroča pri otrocih in mlajših odraslih večinoma blago bolezen erythema infectiosum ali peto otroško bolezen. V nosečnosti se virus v 33–51 % lahko prenese na plod, pri katerem lahko zaradi inhibicije eritropoeze povzroči hudo anemijo, neimunski fetalni hidrops ali fetalno smrt. Vpliva tudi na srčno mišico, centralni živčni sistem in kosti ter najverjetneje lahko povzroči tudi kasnejši zastoj v nevrološkem razvoju pri otrocih. Ocenjujejo, da je 25–45 % nosečnic seronegativnih, zato je možnost sveže okužbe v nosečnosti velika. Okužbo z B19V pri nosečnici ugotavljamo z določanjem specifičnih IgM in IgG protiteles in v dvomu z določanjem virusne DNA z metodo PCR. Pri plodu okužbo z B19V zanesljivo ugotavljamo z določanjem virusne DNA v plodovnici. Pri sumu na okužbo pri plodu ali potrjeni okužbi plod tedensko ultrazvočno spremljamo v terciarnem centru. Ob prvih znakih anemije ali hidropsa pri plodu plod zdravimo z intrauterino transfuzijo. Za preprečevanje sveže okužbe z B19V v nosečnosti je potrebno o tveganjih za plod ozaveščati ženske in zdravstvene delavce. V prispevku so objavljena priporočila za obravnavo nosečnic s tveganjem za okužbo, s sumom na okužbo ali potrjeno okužbo z B19V.

Prenesi članek