Retinopatija nedonošenčka (ROP) je eden od dveh najpogostejših vzrokov za hudo slabovidnost ali celo slepoto med nedonošenimi otroki. Incidenca bolezni je po svetu različna, odvisna je od razvitosti neonatalne oskrbe v posameznem predelu sveta. V zahodnem svetu povprečno 30 odstotkov ne- donošenčkov, rojenih pred dopolnjenim 31. tednom gestacijske starosti, razvije eno od stopenj ROP. Nalogi pediatričnega oftalmologa sta presejanje nedonošenčkov in ocena stanja razvijajoče se očesne mrežnice. Kadar kljub prilagoditvi številnih sistemskih kazalnikov ROP spontano ne regredira, pač pa doseže stopnjo, na kateri otroku grozita odstop mrežnice in slepota, je potrebno zdravljenje. V prispevku so prikazani osnove patofiziologije, klasifikacija in zdravljenje ROP. Opisano je tudi stanje ROP v Službi za neonatologijo Porodnišnice Ljubljana v zadnjih šestih letih (2015–2020).

Manca Tekavčič Pompe