IZBRANA POGLAVJA IZ GINEKOLOGIJE IN PERINATOLOGIJE

Izbrana poglavja iz ginekologije in perinatologije IV

PREZGODNJI POROD

Uredniki: Miha Lučovnik, Renata Košir Pogačnik, Tina Perme, Špela Smrkolj

Učbenik obravnava problematiko prezgodnjega poroda, vključno s preprečevanjem, prepoznavanjem in zdravljenjem. To je pomemben del dela ginekologov in porodničarjev pri vodenju nosečnosti na vseh treh ravneh. Prav tako je ključnega pomena zagotoviti čim prejšnjo in čim ustreznejšo oskrbo nedonošenčkov po porodu. Zdravniki različnih vej medicine in drugo zdravstveno osebje moramo s svojim delovanjem skupaj sestavljati mozaik celovite obravnave nosečnic, da bi novorojenčki, otroci in njihove družine v življenju čim manj trpeli zaradi negativnih posledic in s prezgodnjim porodom povezanih težav.

Cena: 17€ + 6€ poštnina ali osebni prevzem v Porodnišnici Ljubljana

Izbrana poglavja iz ginekologije in perinatologije IIIa

SPROŽITEV IN STIMULACIJA PORODA

Urednice: Tanja Premru Sršen, Mirjam Druškovič, Špela Smrkolj

Učbenik sestoji iz 19 prispevkov, ki so ji napisali porodničarji, dva neonatologa in anesteziologinja ter diplomirana babica. Vsi avtorji oziroma avtorice so se trudili napisati prispevke jasno, v lepem slovenskem jeziku in z jasnimi sporočili. Poglavje vsebuje vse pomembne teme iz področja sprožitve in stimulacije poroda, definicijo, epidemiološke podatke, načine sprožitev poroda, čas optimalne sprožitve poroda, sprožitve pri nosečnicah s hipertenzijo, vpliv sprožitve in pospeševanja na plod in novorojenčka, aktivno vodenje poroda glede na način sprožitve in pospeševanja ter primerjava različnih načinov in različnih aplikacij zdravil za sproženje. Vsebuje tudi pojasnila, kdaj napotiti nosečnice iz ambulante na porod in ali sprožiti porod pri predhodno opravljenem porodu s carskim rezom ali pri nosečnosti z medenično vstavo ploda. Ob prebiranju lahko pozoren bralec dobi lep vpogled, kakšna je trenutna doktrina glede sprožitve in stimulacije poroda in kako postopati, ko se moraš odločiti in predlagati nosečnici, kdaj je najprimernejši čas. Velik pomen so dali vsi avtorji in avtorice tudi vlogi nosečnice, ki se po poučitvi sama odloči, kako naj bo začet in voden porod. Ob tem se seveda porodničarjem porajajo tudi etična vprašanja in dileme, ki so jih v prispevkih razložili in tudi poskusili odgovoriti nanje.

Cena: 17€ + 6€ poštnina ali osebni prevzem v Porodnišnici Ljubljana

Izbrana poglavja iz ginekologije in perinatologije IIIb

VEČPLODNA NOSEČNOST

Urednice: Tanja Premru Sršen, Mirjam Druškovič, Špela Smrkolj

Učbenik sestavlja osem prispevkov, ki so bili napisani jasno, v lepi strokovni medicinski besedi in z jasnimi sporočili za bralce, bralke. Napisali so jih porodničarji, genetičarka, diplomirana babica in neonatologinja. V tem poglavju so bile obdelane teme vzrokov in pojavnosti večplodnih nosečnosti, pomembnost ultrazvočnih pregledov in spremljanja večplodnih nosečnosti, kakšna naj bo telesna aktivnost in prehrana nosečnic, kako načrtovati porod in kateri presejalni testi naj bi bili opravljeni pri večplodni nosečnosti.

Cena: 12€ +6€ poštnina ali osebni prevzem v Porodnišnici Ljubljana

Izbrana poglavja iz ginekologije in perinatologije II

PREEKLAMPSIJA IN ZASTOJ PLODOVE RASTI
PRESEJALNE PREISKAVE V PRVEM TRIMESEČJU NOSEČNOSTI IN PRI NOVOROJENČKU

Uredniki: Faris Mujezinović, Vesna Fabjan Vodušek, Lilijana Kornhauser Cerar, Mirjana Miksić

Učbenik v prvem delu obravnava prepoznavanje, zdravljenje in preprečevanje preeklampsije in zastoja plodove rasti. To je pomemben del dela ginekologov in porodničarjev na vseh ravneh vodenja nosečnosti. V drugem delu se posveča presejalnim testom. V prvo trimesečje nosečnosti se umešča vse več presejalnih testov, kar omogoča zgodnje ukrepanje. Prav tako je pomembno čim zgodnejše odkrivanje bolezni novorojenčkov po porodu. Zdravniki različnih vej medicine in drugo zdravstveno osebje moramo prispevati v mozaik obravnave nosečnic, da bodo imeli novorojenčki, otroci in njihove družine čim manj negativnih posledic in težav kasneje v življenju.

Cena: 28€ +6€ poštnina ali osebni prevzem v Porodnišnici Ljubljana

Izbrana poglavja iz ginekologije in perinatologije I

BOLEZNI SEČIL V PERINATOLOGIJI IN NEONATOLOGIJI
NOSEČNICA Z NIZKIM TVEGANJEM – MIT ALI RESNICA

Uredniki: Ksenija GeršakMirjam DruškovičLev BregantLili Steblovnik

Novorojenčki in kasneje otroci ter nosečnica z boleznimi sečil je skupina pri kateri se vpliv bolezni sečil v najzgodnejšem obdobju lahko prenese v rodno obdobje in so dejavnik tveganja za nosečnostne težave in zaplete.

Prispevki Nosečnic z nizkim tveganjem so prinesli nekatere zanimive poglede, predvsem s strani tistih, ki si želijo porodov v domačem okolju, družinske intimnosti, ob najlepšem dogodku in seveda čim manj instrumentalizacije.

Cena: 19€ +6€ poštnina ali osebni prevzem v Porodnišnici Ljubljana

DRUGE PUBLIKACIJE

Izbrana poglavja 
Nosečnostna sladkorna bolezen

Urednici: Draženka Pongrac Barlovič, Lili Steblovnik

Izbrana poglavja o nosečnostni sladkorni bolezni združujejo sodobno znanje in vedenje cele palete strokovnjakov, ki se ukvarjamo z nosečnicami s sladkorno boleznijo. Dobra povezanost ginekologov in porodničarjev z diabetologi je v Sloveniji že tradicionalna, na to smo ponosni, kot tudi na dobro sodelovanje celotnega tima strokovnjakov, ki svetujejo o prehrani, telesni aktivnosti, ponujajo psihološko podporo in tako omogočajo dobre perinatalne rezultate.
Sledenje svetovnim trendom, raziskavam, posledicam spreminjajočega se sveta nas ves čas sili iz ravnotežja in nas sooča s strokovnimi vprašanji, na katera poskušamo podati skupne odgovore. Prav na področju nosečnostne sladkorne bolezni medicina nima vseh končnih odgovorov, zato so toliko bolj pomembni dogovori sodelujočih strokovnjakov in redno preverjanje rezultatov.

Brezplačno prenesi knjigo

ULTRAZVOČNE PREISKAVE V GINEKOLOGIJI IN PERINATOLOGIJI
Uredila: Natal Tul Mandič

Pričujoča knjiga zapolnjuje praznino integralnega dela, ki bi slikovne metode v perinatologiji in ginekologiji združila na enem mestu. Uporabniku tako omogoča sodoben pregled in razlago ne le omenjenih slikovnih metod, pač pa tudi pridruženih novih diagnostičnih možnosti in jih predstavi v smiselni celoti, s poudarkom na uporabnosti.

Je temeljna in hkrati temeljita, saj ne opisuje le posameznih metod, pač pa razloži tehnične osnove in poudari njihovo uporabo pri kliničnem delu. In to v slovenščini, podprta z bogatim slikovnim gradivom naših strokovnjakov.

Cena: 28€ +7€ poštnina ali osebni prevzem v Porodnišnici Ljubljana

6. KONGRES GINEKOLOGOV IN PORODNIČARJEV SLOVENIJE
Izbrana poglavja iz neonatologije

Urednika: Lev Bregant, Milena Treiber 

Iz spremne besede: “6. kongres ginekologov in porodnicarjev Slovenije smo bili primorani zaradi epidemije covida-19 veckrat prestaviti. Tokrat nam je uspelo in od 19. do 21. oktobra se vidimo v Cankarjevem domu v Ljubljani. Zavedajoc se pomena neonatologije, ki je v zadnjih desetletjih doživela velik razcvet, smo temu področju namenili samostojen sklop predavanj v sredo, 19. oktobra, popoldan. K sodelovanju smo pritegnili številne priznane strokovnjake iz cele države. Ginekologi in porodnicarji se zavedamo pomembnosti vsakodnevnega sodelovanja z neonatologi v vseh slovenskih porodnišnicah z enim samim skupnim namenom – zagotoviti porodnicam varen porod in rojstvo zdravega otroka. Pričujoči zbornik naj bo stalni spremljevalec vseh tistih, ki se pri vsakodnevni klinični praksi srečujejo z nosečnicami, porodnicami in novorojenci.”

Brezplačno prenesi zbornik

Motnje dihanja pri novorojenčkih z osnovami kardiorespiratorne poligrafije
Breathing disorders in neonates with the basic principles of neonatal cardiorespiratory polygraphy

Uredniki: Tomaž Križnar, Štefan Grosek, Tina Perme 

Po uspešno zaključenem izobraževanju z veseljem sporočamo, da je v sklopu izobraževanja izšel tudi dvojezični učbenik z naslovom Motnje dihanja pri novorojenčkih z osnovami kardiorespiratorne poligrafije / Breathing disorders in neonates with the basic principles of neonatal cardiorespiratory polygraphy v uredniški ekipi Tomaža Križnarja, Štefana Groska in Tine Perme.

Učbenik predstavi sodobne poglede in znanje na izobraževanju obravnavanih tem. Pri projektu so sodelovali slovenski avtorji in strokovnjaki iz tujine. Učbenik je namenjen zdravnikom, medicinskim sestram in vsemu zdravstvenemu in nezdravstvenemu osebju, ki sodeluje pri obravnavi novorojenčkov z motnjami dihanja.

Cena: 35€ (osebni prevzem v Porodnišnici Ljubljana – EINT)

Učbenik
OSKRBA PLODA MED PORODOM IN NOVOROJENČKA V PORODNIŠNICI

Uredniki: Štefan Grosek, Miha Lučovnik, Špela Smrkolj

V sklopu šole perinatologije, ki je potekala spomladi 2022, je izšel učbenik “Oskrba ploda med porodom in novorojenčka v porodnišnici”. Učbenik je obsežen in vključuje vse teme, ki so bile obravnavane na šoli. 

Cena: 30€ (osebni prevzem v Porodnišnici Ljubljana – EINT)

Na voljo je le še nekaj izvodov.

Pošlji naročilo

5 + 14 =