Ultrazvočna šola v perinatologiji

Ultrazvočna preiskava v drugem trimesečju

21. in 22. april 2023
Ginekološka klinika, UKC Ljubljana, Šlajmerjeva 3, 1000 Ljubljana

Organizatorji
KO za perinatologijo, Ginekološka klinika, UKC Ljubljana
Združenje za perinatalno medicino Slovenije
Ultrazvočno društvo

Strokovni odbor
Predsednica: doc. dr. Tanja Premru-Sršen, dr. med.
Podpredsednik: mag. Gorazd Kavšek, dr. med.
Člani: mag. Stanko Pušenjak, dr. med., Vesna Fabjan Vodušek, dr. med., doc. dr. Andreja Trojner Bregar, dr. med., Gabrijela Bržan Šimenc, dr. med.

Organizacijski odbor
Predsednica: mag. Lili Steblovnik, dr. med.
Člani: doc. dr. Miha Lučovnik, dr. med., Mirjam Druškovič, dr. med., Gabrijela Bržan Šimenc, dr. med., Marijana Vidmar Šimic, dr. med., Marko Culetto, dr. med., dr. Polona Pečlin, dr. med., Maja Dolanc Merc, dr. med., doc. dr. Renata Košir Pogačnik, dr. med., asist. Matevž Trdan, dr. med., Aleksandra Štrukelj, dipl. babica

Tehnični sodelavci
Ivan Verdenik, Martina Pečlin, Sara Hajdarević

PROGRAM ŠOLE:

21. april 2023 – 1. dan

8:00 – 8:45 Registracija

Moderator: Tanja Premru-Sršen

8:45 – 9:00
Uvod

9.00 – 9.30
Morfološka preiskava, priprava nosečnice na preiskavo in dokumentiranje preiskave  (Mirjam Druškovič, Senka Imamovič Kumalič)

9.30 – 10.00
Ultrazvočna preiskava glave (Tanja Premru-Sršen, Renata Košir Pogačnik)

10.00 – 10.30
Ultrazvočna preiskava prsnega koša (Tanja Premru-Sršen, Polona Pečlin)

10.30 – 11.00
Ultrazvočna preiskava srca (Samo Vesel)

11.00 – 11.30 odmor

11.30 – 12.00
Ultrazvočna preiskava trebuha in spolovila (Gabrijela Bržan Šimenc, Polona Pečlin)

12.00 – 12.30
Ultrazvočna preiskava hrbtenice, vratu in okončin (Gorazd Kavšek, Mirjam Druškovič)

12.30 – 13.00
Pregled posteljice, popkovnice, plodovnice (Lili Steblovnik, Maja Dolanc Merc)

13.00 – 13.30
Številne sočasne razvojne nepravilnosti in ultrazvočni označevalci (Vesna Fabjan Vodušek, Marko Culetto)

13.30 – 14.30 kosilo 

14.30 – 15.00
Klinična pot ob razvojni nepravilnosti ploda (Andreja Trojner Bregar, Senka Imamovič Kumalič)

15.00 – 15.30
Genetsko svetovanje in genetske preiskave ob razvojnih nepravilnostih (Karin Writzl, Gorazd Rudolf)

15.30 – 16.00
Kako nosečnica doživlja ultrazvočno preiskavo  (Vislava Velikonja Globevnik)

16.00 – 16.30
Fizikalne lastnosti ultrazvoka in njegova uporaba v nosečnosti (Miha Lučovnik, Marko Culetto)

16.30 – 17.00 odmor

17.00 – 17.30
Merjenje pretokov v materničnih arterijah (Gabrijela Bržan Šimenc, Vesna Fabjan Vodušek)

17.30 – 18.00
Merjenje dolžine materničnega vratu (Miha Lučovnik, Marijana Vidmar Šimic)

18.00 – 18.30
Kaj bi še radi vedeli?

22. april 2023 – 2. dan

Moderator: Stanko Pušenjak

8.45 – 9.00
Uvod

9.00 – 9.30
Kako nastane ultrazvočna slika (Miran Balon)

9.30 – 10.00
Gumbologija ali kako optimizirati ultrazvočno sliko (Stanko Pšeničnik)

10.00 – 10.30
Primeri iz prakse (Lili Steblovnik, Marijana Vidmar Šimic)

10.30 – 11.30
Preizkus znanja

11.30 – 12.00 odmor

12.00 – 13.00
Demonstracija ultrazvočne preiskave (Stanko Pušenjak, Stanko Pšeničnik)

 

13.00  – Porodnišnica

Praktični del, vprašanja

Lokacija
Ginekološka klinika, UKC Ljubljana, Šlajmerjeva 3, Ljubljana

Kotizacija
Specialisti 280,00 Eur z DDV
Specializanti 180,00 Eur z DDV
Kotizacija vključuje vsa predavanja in prigrizek.

Račun UZ društvo:
Ultrazvočno društvo, Zaloška c. 11,1000 Ljubljana

TRR (NLB): SI 56 0201 4008 9527 957
DŠ 58312307
Namen: UZ šola 2023 – ime in priimek

Število udeležencev je omejeno na 50 udeležencev.
Kreditne točke so v procesu pridobivanja.
 

Prijava preko spletne strani www.perinatologija.si. 

 

Perinatologíja –  veja medicine, ki se ukvarja z zdravstvenim varstvom nosečnice, porodnice in novorojenčka. (Slovenski medicinski slovar)