Tečaj torakalne punkcije in torakalne drenaže pri novorojenčku

6. april 2023
Babiška šola, Ginekološka klinika, UKC Ljubljana, Šlajmerjeva 3, 1000 Ljubljana

Zahvala

Hvala za odlično udeležbo in prijetno druženje! Hvala izkušenim predavateljem, ki so delili svoje znanje in izkušnje! Hvala vsem sponzorjem, ki so podprli naš tečaj!

Praktične delavnice

Celostna izvedba torakalne punkcije in torakalne drenaže na živalskem modelu…

Zdravstvena nega otroka s torakalno drenažo

“Medicinska sestra ima veliko in pomembno vlogo tako pri torakalni punkciji oz. drenaži, kot tudi pri negi otroka s torakalno drenažo…”


(Vlasta Lubej Kurtovič, mag. zdr. nege)

Radiološka diagnostika

“RTG in UZ sta komplementarni metodi.
CT v primeru nejasnosti.
V primeru dvoma pokliči pomoč…”

 

(Peter Slak, dr. med.)

Posebnosti novorojenčkovih pljuč

“Prsni koš je sprva »premehak«, preveč podajen, za oporo preponi. V stanju povečanih potreb po ventilaciji (dihalna stiska) prihaja do paradoksnega t.i. žagastega gibanja prsnega koša. Ob vdihu pride do kolapsa prsne stene in zmanjšanja prostornine prsnega koša. Namesto da bi čvrst prsni koš nudil oporo preponi ob vdihu, da bi pljuča sledila negativnemu intratorakalnemu tlaku, pride do obratnega pojava, ko gibanju prepone navzdol sledi tudi pomik reber navznoter. Otrok troši dodatno energijo za mišično delo, do povečane ventilacije pa ne pride.”

(prim. Lev Bregant, dr. med., specialist neonatolog)

Organizatorja:

  1. Služba za neonatologijo, KO za perinatologijo, Ginekološka klinika UKC Ljubljana, Šlajmerjeva 4, 1525 Ljubljana in
  2. Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom, Zaloška 11, 1525 Ljubljana

Datum šole: 6. april 2023

Mesto: Babiška šola – predavalnica in prostor za delavnice

Vodja tečaja: Domen Robek, dr. med.

Strokovni odbor: Lev Bregant, Domen Plut, Matevž Srpčič, Vlasta Lubej Kurtovič, 

Organizacijski odbor: Domen Robek, Ana Spirovska, Miha Rus, Tina Perme, Matevž Trdan

PROGRAM TEČJA:

Teoretični del:

10.00 – 10.20
Posebnosti anatomije prsnega koša novorojenčka
Pnevmotoraks, pnevmomediastinum in plevralni izliv pri novorojenčku
prim. Lev Bregant, dr. med.

10.25 – 10.45
Radiološka diagnostika
doc. dr. Domen Plut, dr. med.

10.50 – 11.20
Torakalna punkcija, torakalna drenaža in uporaba drenažnih sistemov pri novorojenčku
Zapleti pri torakalni punkciji in drenaži
dr. Matevž Srpčič, dr. med.

11.25 – 11.40
Zdravstvena nega otroka s torakalno drenažo
Vlasta Lubej Kurtovič, dipl. m. s.

11.40 – 12.00 Odmor s kavo

Praktični del:

12.00 – 13.30

Delo v manjših skupinah (3-5 udeležencev pod mentorstvom predavateljev) – celostna izvedba torakalne punkcije in torakalne drenaže na živalskem modelu.

14.00 – …
Kosilo, zaključek in druženje

Za udeležence in udeleženke smo na Zdravniško zbornico Slovenije podali vlogo za pridobitev kreditnih točk.

Število udeležencev: do 25 udeležencev 
Kotizacija za zdravnike 150 €, za medicinske sestre 100 € (cena vključuje DDV).

Prijave preko spletne strani:

www.perinatologija.si, do zapolnitve prostih mest


 

Perinatologíja –  veja medicine, ki se ukvarja z zdravstvenim varstvom nosečnice, porodnice in novorojenčka. (Slovenski medicinski slovar)