Strokovno izobraževalni dan Ginekološke klinike Ljubljana

14. april 2023
GINEKOLOŠKA KLINIKA

v predavalnici Stare porodnišnice, Šlajmerjeva 3, Ljubljana

PROGRAM

08:00 – 08:30 
Registracija udeležencev

08:30 – 08:45
Uvodni pozdrav
Milica Puklavec Arnuš, mag. zdr. nege., prof. dr. Borut Kobal, dr. med.

 

1. sklop
Moderator: Milica Puklavec Arnuš, mag. zdr. nege, Andreja Peterlin, dipl. m. s.

08:45 – 09:00
Endometrioza, bolezen sodobne ženske (izr. prof. dr. Helena Ban Frangež, dr. med.)

09:00 – 09:15
Zdravstvena obravnava žensk po operativnem posegu endometrioze (Ana Trebižan, dipl. m. s.)

09:15 – 09:30
Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo (Sonja Dobrovc, dipl. bab.)

09:30 – 09:45
Nov presajalni program HPV testiranja (asist. Mateja Lasič, dr. med., izr. prof. dr. Špela Smrkolj, dr. med.)

09:45 – 10:00
e-karton ginekologija, predstavitev (Vesna Rugelj, dipl. m. s.)

10:00 – 10:15
Razprava

10:15 – 10:30
Odmor za kavo

 

2. sklop
Moderator: mag. Tanja Grošelj, dipl.bab., Mirjam Marn, dipl.bab.

10:30 – 10:45
Obravnava razvojnih nepravilnosti pri plodu na Kliničnem oddelku za p
erinatologijo (doc. dr. Andreja Trojner Bregar, dr. med.)

10:45 – 11:00
Prekinitev nosečnosti v 2. in 3. tromesečju nosečnosti (
Tanja Petrova, dipl.bab., Ines Glavan, dipl.bab., Jasenka Polančec, dipl.m.s.)

11:00 – 11:15 
Klinična pot porod (mag. Gorazd Kavšek, dr. med., svetnik)

11:15 – 11:30
Zdravstvena nega otročnice po klinični poti (
Tatjana Bohinc, dipl. m. s., Janja Prijatelj, dipl. bab.)

11:30 – 11:45
Obvladovanje bolečine in nove smernice po carskem rezu 
(Uroš Višić, mag. zdr. nege)

11:45 – 12:00
Humana mlečna banka (
Marta Borštnar, dipl. m. s.)

12:00 – 12:30
Dihalna podpora & novorojenček
 (asist. Matevž Trdan, dr.med., Vlasta Lubej, mag.zdr,nege.)

12:30 – 12:45
Razprava

12:45 – 13:30
Odmor za kosilo

3. sklop
Moderator: Vesna Sekelj Rangus, dipl.m.s., Katja Jakopič, dipl.bab.

13:30 – 13:45
Obravnava pacientke z urinsko inkontinenco v urodinamskem laboratoriju 
Ginekološke klinike UKC Ljubljana  (Slavka Baksa, dipl. m.s.)

13:45 – 14:00
Fizioterapija pri motnjah funkcije medeničnega dna 
(doc. dr. Darija Šćepanović, viš. fiziot.)

14:00 – 14:15
Rak zunanjega spolovila (asist. Luka Kovač, dr. med., prof. dr. Špela Smrkolj, dr.med.)

14:15 – 14:30
Zdravstvena nega pacientk po operaciji vulvektomije (
Barbara Mumelj, dipl. m. s., E.T.)

14:30 – 14:45
Prirojena odsotnost maternice in nožnice (
asist. Andreja Štolfa Gruntar, dr. med.)

14:45 – 15:00
Zdravstvena nega pacientk po operaciji neovagini iz peritoneja 
(Elvedina Tabaković, dipl. m. s.)

15:00 – 15:15
Razprava
                              

ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA:
UKC Ljubljana, Ginekološka klinika, Strokovni kolegij zdravstvene in babiške nege Ginekološke klinike, Šlajmerjeva 3,1000 Ljubljana.

ORGANIZACIJSKI ODBOR: 
TANJA VENCELJ, mag. vzg in men. v zdr., mag. TANJA GROŠELJ, dipl. bab.

STROKOVNI ODBOR: 
MILICA PUKLAVEC ARNUŠ, mag. zdr. nege., mag. TANJA GROŠELJ, dipl. bab., VESNA SEKELJ RANGUS, dipl. m. s., ANDREJA PETERLIN, dipl. m. s., KATJA JAKOPIČ, dipl. bab.

Prijava preko zgornje povezave (PRIJAVA – spletni obrazec). Maksimalno število je 85 udeležencev.

Kotizacija znaša 50€ brez DDV in jo nakažete po prejemu računa.

Potrdilo o udeležbi boste prejeli preko elektronskega naslova.

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo:  
tanja.groselj@kclj.si ali tanja.vencelj@kclj.si          

Perinatologíja –  veja medicine, ki se ukvarja z zdravstvenim varstvom nosečnice, porodnice in novorojenčka. (Slovenski medicinski slovar)