Strokovno izobraževalni dan Ginekološke klinike Ljubljana

8. april 2024
GINEKOLOŠKA KLINIKA

v predavalnici Stare porodnišnice, Šlajmerjeva 3, Ljubljana

PROGRAM

07.40 – 08.15   
Registracija udeležencev

08.15 – 08.30    
Uvodni pozdrav
mag. Peter Požun, viš. med. teh., dipl. ekon. (UN)

Milica Puklavec Arnuš, mag. zdr. nege.

1. sklop
Moderatorki: Milica Puklavec Arnuš, mag. zdr. nege; Vesna Sekelj Rangus, dipl. m. s.

08.30 – 08.50   
Predstavitev ambulante za ekspertni ultrazvok (K. Jakopič Maček)

08.50 – 09.10    
Obravnava pacientk in izzivi obravnave z negativnim površinskim pritiskom na KO za ginekologijo (B. Renuša)

09.10 – 09.30    
Obravnava moške neplodnosti in UZ skrotuma (A. Andjelić)

09.40 –  09.50   Razprava

09.50 – 10.00   Aktivni odmor

10.00 – 10.30    Odmor za kavo


2. sklop
Moderatorki: Klara Primc, dipl. bab.; Katja Jakopič, dipl. bab.

10.30 – 10.50   
Prekinitev nezaželene nosečnosti z zdravili (A. Rebolj)

10.50 – 11.20    
Umetna prekinitev nosečnosti in kontracepcija po porodu (B. Pinter)

11.20 – 11.50   
Ginekološka obravnava otrok (B. Požlep)

11.50 – 12.00   Razprava

12.00 – 13.00   Kosilo

3. sklop
Moderatorki: mag. Urša Vozelj, dipl. m. s.; mag. Tanja Grošelj, dipl. bab.

13.00 – 13.20   
Presejalni testi v nosečnosti (A. Bjelčević, E. Kalšan)

13.20 – 13.40    
Reprezentacija poroda v množičnih medijih (A. M. Jurše) 

13.40 – 14.00    
Komunikacija s starši prezgodaj rojenih otrok (T. Trivić)

14.00 – 14.20   
Šola za starše za gibalno ovirane osebe (K.Virant)

14.30 – 14.45   Razprava in zaključek

Prijave
Prijave sprejemamo preko spletnega obrazca www.perinatologija.si. Ob prijavi je potrebno navesti ime, priimek, naslov bivališča, elektronski naslov, številko članske izkaznice Zbornice – zveze oz. Zdravniške zbornice ter kdo je plačnik kotizacije. Potrdilo o udeležbi boste prejeli preko elektronskega naslova.

Kotizacija znaša 100€ brez DDV in jo nakažete po prejemu računa.

Dodatne informacije na: tanja.groselj@kclj.si

Organizacijski odbor: Ginekološka klinika, Strokovni kolegij zdravstvene in babiške nege

        

Perinatologíja –  veja medicine, ki se ukvarja z zdravstvenim varstvom nosečnice, porodnice in novorojenčka. (Slovenski medicinski slovar)