Predkongresna delavnica PODN

Prepoznavanje odvisnosti, duševnih motenj in nasilja v obporodnem obdobju

26. maj 2022
Splošna bolnišnica Murska Sobota