Novosti v predporodnem varstvu
Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni 

 Spletno izobraževanje

19. junij 2023 ob 14.30

Trajanje: predvidoma 2 uri 30 minut

Organizator
Združenje za perinatalno medicino Slovenije
Klinični oddelek za perinatologijo, Ginekološka klinika, UKC Ljubljana

Strokovni in organizacisjki odbor:
T. Premru-Sršen, L. Steblovnik, G. Kavšek, M. Lučovnik, M. Druškovič, M. Vidmar-Šimic, Martina Pečlin, Sara Hajdarević, Ivan Verdenik

Kotizacije NI, predavanje je brezplačno ob prijavi preko spletnega obrazca. Prijave sprejemamo do vključno 16. 6. 2023

PROGRAM:


Moderatorica: L. Steblovnik

Uvod
(T. Premru-Sršen)

Pregledi v nosečnosti
(M. Herzog, M. Lučovnik)

Babiški pregledi v nosečnosti
(M. Kusterle, L. Steblovnik)

Presejanje za kromosomopatije
(T. Premru-Sršen, B. Peterlin, I. Žebeljan)

Kontrola plodove rasti
(G. Kavšek)

Presejanje na okužbo z virusom hepatitisa B in testiranje na spolno prenosljive okužbe
(M. Matičič)

Presejanje za asimptomatsko bakteriurijo
(M. Druškovič)

Presejanje za depresivne motnje, anksioznost, nasilje in prepovedane substance
(M. Vidmar-Šimic)

Presejanje za streptokok skupine B
(M. Lučovnik)

Predstavitev spletne strani ZPMS
(L. Steblovnik)

Perinatologíja –  veja medicine, ki se ukvarja z zdravstvenim varstvom nosečnice, porodnice in novorojenčka. (Slovenski medicinski slovar)