Novakovi dnevi 2022

Indukcija in pospeševanje poroda / Večplodna nosečnost

27. in 28. maj 2023
Hotel Vivat, Moravske Toplice 

»Inā ora te wāhine, ka ora te whānau, ka ora te hapū, ka ora te iwi e.
When women are in good health, the whānau, hapū and iwi will flourish.«
Women’s Health Action Trust – New Zealand

 

Primeri iz prakse

Primeri iz prakse

Stanko Pušenjak, Tanja Premru Sršen, Faris Mujezinovic

Proste teme

Proste teme

Mirjana Miksič/Lara Rihtar/Tjaša Barbič/Milena Treiber/Bojan Korpar

Organizator:
Združenje za perinatalno medicino pri SZD
Lokalni organizator:
ZGPP – Združenje ginekologov in porodničarjev Pomurja
Soorganizatorja:
Klinični oddelek za perinatologijo, Ginekološka klinika, UKC Ljubljana,
Oddelek za perinatologijo, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, UKC Maribor

Strokovni odbor:
Predsednica: doc. dr. Tanja Premru Sršen, dr. med.
Člani:
Lilijana Kornhauser Cerar, Mirjam Druškovič, Gorazd Kavšek, Miha Lučovnik, Tadeja Štrumbelj, Andreja Trojner Bregar, Darja Trošt, Mirjana Miksić, Peter Najdenov, Vesna Fabjan Vodušek, Veselin Šučur

Komisija za oceno prispevka za Nagrado Mojce Novak: Darja Trošt, Miha Lučovnik, Irena Štucin Gantar

Organizacijski odbor:
Predsednik: mag. Gorazd Kavšek, dr. med.
Člani: 
Lilijana Kornhauser Cerar, Faris Mujezinović, Lili Steblovnik, Stanko Pušenjak, Mirijam Gradecki, Suzana Peternelj Marinšek, Tomaž Križnar, Lea Školnik, Jure Klanjšček, Tanja Premru Sršen, Martina Pečlin, Ivan Verdenik

Lokalni organizacijski odbor:
Predsednica Simona Čopi, dr. med.

Člani: Peter Janko, Luka Roškar, Martina Špilak Gomboc, Nataša Kous Škalič, Boris Kous, Gregor Gruškovnjak, Nataša Borko Tavželj, Kristjan Vozlič, Vesna Erak, Sonja Lepoša Korenjak, Zlatko Roškar, Karolina Kovač

Kreditne točke: Zbornica zdravstvene in babiške nege (10 točk pasivno in 14 točk aktivno sodelovanje); Zdravniška zbornica Slovenije (9 točk)