Nevrokognitivni razvoj izjemno nedonošenih otrok

2. ZNANSTVENI SIMPOZIJ OB SVETOVNEM DNEVU PREZGODAJ ROJENIH OTROK 

Datum: 16.11.2023
Termin: od 13:00 do 18:00 ure

Lokacija: spletna predavanja preko aplikacije Webex
Število udeležencev: ni omejeno
Brez kotizacije.

Znanstveni simpozij NEVROKOGNITIVNI RAZVOJ IZJEMNO NEDONOŠENIH OTROK je namenjen zdravnikom specialistom in specializantom vseh strok ter medicinskim sestram, babicam, fizioterapevtom, psihologom ter drugim specialistom, ki se ukvarjajo z motoričnimi, kognitivnimi in vsemi razvojnimi motnjami, ki so posledica izjemne nedonošenosti. Vabljeni so tudi študentje medicine, zdravniki sekundariji, zdravstveni delavci ter seveda vsi ostali, ki se srečujejo z nevrorazvojnimi težavami izjemno nedonošenih otrok.

Simpozij bo potekal v organizaciji Kliničnega oddelka za perinatologijo, Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Zdravstvenega doma Ljubljana.

Webinar number: 2784 395 6841

Webinar password: simpozij2023
(74676945 from phones and video systems)

PROGRAM:

Moderatorki simpozija: Ana Spirovska, Ana Marija Keršič

13:00 – 13:10
Uvodne besede

13:10 – 13:30
Vloga perinatologa pri skrbi za razvoj ploda, ki se bo rodil izjemno prezgodaj 
Mirjam Druškovič, KO za perinatologijo, UKC Ljubljana

13:30 – 13:50
Nevrološki razvoj in spremljanje izjemno nedonošenih novorojenčkov v EINT
Ana Spirovska,  Služba za neonatologijo, KO za perinatologijo, UKC Ljubljana

13:50 – 14:10
Umrljivost in obolevnost novorojenčkov z zelo nizko porodno težo – primerjava s podatkovno zbirko Vermont Oxford
Lilijana Kornhauser Cerar, Služba za neonatologijo, KO za perinatologijo, UKC Ljubljana

14:10 – 14:30
Pomen zdravstvene nege pri oskrbi izjemno nedonošenega novorojenčka  za izboljšanje nevrorazvojnega izida
Anja Kastelic,  Služba za neonatologijo, KO za perinatologijo, UKC Ljubljana

14:30 – 14:50
Fizioterapevtska obravnava nedonošenih novorojenčkov v EINT Porodnišnica Ljubljana
Mateja Šerbec Medjimurec,  Služba za neonatologijo, KO za perinatologijo, UKC Ljubljana

14:50 : 15:10
Nevrološka ocena nedonošenčkov  rojenih pred 28. tednom gestacije pred odpustom iz EIT – naše izkušnje
Tanja Dukić Vuković, Tadej Jalšovec, Matej Pal, Enota za intenzivno nego in terapijo, Klinika za pediatrijo, UKC Maribor

15:10 – 15:20    Diskusija
15:20 – 15.40    Odmor

15:40 – 15:50
Ambulanta za vodenje rizičnih otrok, Porodnišnica Ljubljana
Lev Bregant, Vesna Zidarn, Mira Kočar,  Služba za neonatologijo, KO za perinatologijo, UKC Ljubljana

15:50 – 16:10
Razvojne ambulante in Centri za zgodnjo obravnavo otrok v Sloveniji
Ana Marija Keršič, Razvojna ambulanta ZD Ljubljana

16:10 – 16:30
Motorične in kognitivne težave nedonošenčkov v predšolskem obdobju
Tinkara Sluga, Nevenka Zavrl, Razvojna ambulanta ZD Ljubljana

16:30 – 16:50
Obravnava nedonošenčkov z abnormno razvojno nevrološko simptomatiko  v URI Soča
Katja Groleger Sršen, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča

16:50 – 17:10
Avtistične motnje pri nedonošenčkih
Marta Macedoni-Lukšič, Inštitut za avtizem, Zavod za razvojno medicino Ljubljana

17:10 – 17:30
Učne težave in prilagoditve šolanja pri nedonošenih otrocih
Tanja Černe, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Ljubljana

17:30-17:50
Razvoj nedonošenčkov z izjemno nizko gestacijsko starostjo pod 28. tedni v predšolskem obdobju, zdravljenih v letih 2013 in 2014 na EINT novorojenčkov Porodnišnice Ljubljana
Tina Kozoderc s sodelovci*, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
*Anamarija Meolic, Sara Veronika Čar, Vanja Erčulj, Lilijana Kornhauser Cerar, Lev Bregant, Ana Spirovska, Nevenka Zavrl, Štefan Grosek 

17:50 – 18:00
Diskusija

Za udeležence in udeleženke smo na Zdravniško zbornico Slovenije podali vlogo za pridobitev kreditnih točk.

Organizacijski odbor: 
predsednika: asist. Matevž Trdan, dr med., asist. David Lukanović, dr. med.,
člani: prim. Lev Bregant, dr. med., Tomaž Križnar, dr. med., Mihael Rus, dr. med., Domen Robek, dr. med.

Strokovni odbor:
predsednici: Ana Spirovska, dr. med., Ana Marija Keršič, dr. med.
člani: prof. dr. Štefan Grosek, dr. med., dr. Lilijana Kornhauser, dr med., asist. dr. Tina Perme, dr med., Andreja Domjan, dr. med.,  Mateja Šerbec Medjimurec, dipl. fiziot.

Perinatologíja –  veja medicine, ki se ukvarja z zdravstvenim varstvom nosečnice, porodnice in novorojenčka. (Slovenski medicinski slovar)