Izzivi pri delu z novorojenčki

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ENOTE INTENZIVNE NEGE IN TERAPIJE NOVOROJENCEV

17. oktober 2023
V predavalnici Stare porodnišnice, Ginekološka klinika, UKC Ljubljana, Šlajmerjeva ulica 3, 1000 Ljubljana

Organizator:

UKC Ljubljana, Ginekološka klinika, Strokovni kolegij zdravstvene in babiške nege Ginekološke klinike, Šlajmerjeva 3, 1000 Ljubljana

Organizacijski odbor: 
Mirjam Marn, dipl.bab., Vlasta Lubej Kurtovič, mag. zdr. nege.

Strokovni odbor:
dr. Liljana Kornhauser Cerar, dr. med., red. prof. dr. Štefan Grosek, dr. med., višji svetnik, asist. Matevž Trdan, dr. med., Mirjam Marn, dipl. bab., Vlasta Lubej Kurtovič, mag. zdr. nege, Tanja Vencelj, mag. vzg. in men. v zdr., mag. Tanja Grošelj, dipl. bab.

PROGRAM ŠOLE:

07:45 – 08:15
Registracija udeležencev

08:20 – 08:40
Predstavitev enote intenzivne nege in terapije novorojencev
Vlasta Lubej Kurtovič, mag. zdr. nege, Mirjam Marn, dipl. bab.

08:40 – 09:00
Sprejem izredno majhnega prezgodaj rojenega otroka
Anja Kastelic, dipl. m. s.

09:00 – 09:20
Rokovanje z novorojenčkom
Mateja Šerbec Međimurec, dipl. fiziot., Tina Mencin, dipl. fiziot.

09:20 – 09:40
Zdravstvena nega otroka z motnjami dihanja
Vlasta Lubej Kurtovič, mag. zdr. nege

09:40 – 10:00
Novorojenček s prirojenimi napakami
Mateja Matjaž, dipl. bab.

10:00 – 10:30 Odmor

10:30 – 10:50
Zdravstvena nega novorojenčka matere, ki zlorablja prepovedane substance
Jelka Kolaković, dipl. m. s.

10:50 – 11:10
Zdravljenje otroka s kisikom na domu
Jana Stermecki, dipl. bab.

11:10 – 11:40
Dojenje in prehrana novorojenčka
Romana Božnar Brzin, dipl. bab., Vesna Zidarn, dipl. bab., IBCLC

11:40 – 12:00
Zdravstvena nega popka
Patricija Ribič, dipl. bab.

12:00 – 13:00 Kosilo

13:00 – 13:20
Zaščita  pred respiratornim sincicijskim virusom (palivizumab)
Jerneja Štinek, dipl. bab.

13:20 – 13:40
Prepoznava okužb
Eva Torč, dipl. m. s.

13:40 – 14:00
Komunikacija s starši prezgodaj rojenih otrok
Tanja Trivić, mag. zak. in druž. štud.

14:00 – 14:20
Transporti novorojenčkov v Sloveniji
Andreja Bašnec, dipl. m. s.

14:20 – 14:45
Oživljanje novorojenčka
Anja Marolt, dipl. bab.

14:45 – 15:00 Razprava

Prijave sprejemamo preko spletnega obrazca.
Potrdilo o udeležbi boste prejeli preko elektronskega naslova.

Število prostih mest: 70 udeležencev.

Kotizacija: znaša 120€ brez DDV in jo nakažete po prejemu računa.

 

 

Perinatologíja –  veja medicine, ki se ukvarja z zdravstvenim varstvom nosečnice, porodnice in novorojenčka. (Slovenski medicinski slovar)