DIAGNOSTIKA SPREMEMB OSREDNJEGA ŽIVČEVJA PRI PLODU

FETAL NEUROIMAGING WORKSHOP

IZOBRAŽEVANJE JE ZARADI VOJNE V IZRAELU PRESTAVLJENO.

Univerzitetni Klinični Center Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana
University Medical Centre Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana

Organizacijski odbor / Organising committee: 

Predsednici / Presidents: Tina Vipotnik Vesnaver, Zvonka Rener Primec
Člani / Members: Damjan Osredkar, Nuška Pečarič Meglič, Gorazd Kavšek, Tanja Premru Sršen, Lili Steblovnik, Aneta Soltirovska Šalamon, Darja Paro Panjan

V soorganizaciji / Co-organised by:

Sekcija za otroško nevrologijo, SZD
Slovenian Child Neurology Society

Združenje Radiologov Slovenije, Nevroradiološka sekcija
Slovenian Association of Radiology, Neuroradiology section

Združenje za Perinatalno Medicino Slovenije, SZD
Slovenian Association of Perinatal Medicine

Klinični oddelek za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo, UKC Ljubljana
Department of Child, Adolescent and Developmental Neurology, UMC Ljubljana

Klinični Inštitut za Radiologijo, UKC Ljubljana
Institute of Radiology, UMC Ljubljana

Klinični oddelek za perinatologijo, UKC Ljubljana
Department of Perinatology, UMC Ljubljana

Klinični oddelek za neonatologijo, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana
Department of Neonatology, UMC Ljubljana

PROGRAM / PROGRAMME:
Petek / Friday –  13 October, 2023

Predavalnica 4 UKC ljubljana
Lecture hall 4 UMC Ljubljana

Moderatorja / Moderators: Gorazd Kavšek, Tina Vipotnik Vesnaver

8.30 – 8.45
Opening remarks (Gorazd Kavšek)

8.45 – 9.15
Normal Development of the Fetal Brain (Tina Vipotnik Vesnaver)

9.15 – 9.45
The Fetal Neurology Clinic and the Field of Fetal Neurology (Tally Lerman Sagie)

9.45 – 10.30
Ventriculomegaly and Hydrocephalus (Leila Haddad)

10.30 – 11.00
Midline Anomalies (Tally Lerman Sagie)

11.00 -11.30 odmor / Coffee Break (30 min)

Moderatorici / Moderators: Tanja Premru Sršen, Zvonka Rener Primec

11.30 – 12.30
Posterior Fossa (Tally Lerman Sagie)

12.30 – 13.30
Malformations of Cortical Development (Tally Lerman Saige)

13.30 – 13.45
Vein of Gallen Malformation –  case report (Polona Pečlin)

14.00 – 15.00 Kosilo / Lunch Break (1h)

Moderatorja / Moderators: Damjan Osredkar, Nuška Pečarič Meglič

15.00 -16.00
Fetal stroke: ischaemic, haemorrhagic (Tally Lerman Saige)

16.00 – 16.30
Spine Pathology (Nuška Pečarič Meglič)

16.30 – 17.00
Brain Abnormality in TTTS and Survivors in Monochorionic Twin Pregnancy (Tanja Premru Sršen, Gorazd Kavšek, Stanko Pušenjak)

17.00 -17.15 odmor / Coffee break

17.15 – 17.45
Pathological Diagnostics of Perinatal Primary Brain Tumors (Jernej Mlakar)

17.45 – 18.15
Genomic Testing in Prenatal Assessment of Fetal Structural Anomalies (Marija Volk)

Closing Remarks (Zvonka Rener Primec)

Sobota / Saturday, 14 October, 2023

Predavalnica 1, UKC Ljubljana
Lecture hall 1, UMC Ljubljana

8.30 – 09.30
Abnormal head circumpherence- Microcephaly/macrocephaly (Leila Haddad)

9.30-10.15 
Cases US/MRI – normal findings (Leila Haddad)

10.15-10.45 odmor / Coffee Break

10.45-11.30
Acquired brain pathology – CMV, Zika, other infections (Leila Haddad)

11.30-12.30
Cases US/MRI (1h) – pathology (Leila Haddad)

Kotizacija: 200€ + DDV
Specializanti: 130 € + DDV

Registration fees: 200€ + VAT
Residents: 130 € + VAT

Število prostih mest: 60 udeležencev.
Number of free capacities: 60 participants.

 

Perinatologíja –  veja medicine, ki se ukvarja z zdravstvenim varstvom nosečnice, porodnice in novorojenčka. (Slovenski medicinski slovar)