Spoštovani,

ob našem kliničnem delu smo redno v stiku z nosečnicami, ki imajo znake depresije in anksioznosti, pa vendar pogosto ne najdemo pravih besed oz načina kako pravilno pristopiti, kako jih nagovoriti in jim pomagati. Pogosto tudi ne znamo oz ob obilici dela ne uspemo depresije ali anksioznosti sploh prepoznati. Še redkeje pa prepoznamo nasilje in različne odvisnosti.

V zadnjem času smo v Sloveniji, tako kot drugod v razvitem svetu, prepoznali ranljive skupine nosečnic kot ogroženo skupino. Pri teh nosečnicah je povečano tveganje za slabe izide nosečnosti kot so prezgodnji porod, zastoj plodove rasti, smrt ploda ali novorojenčka in celo smrt nosečnice ali matere. Prepoznavanje teh nosečnic in mater je zahtevno, saj se na videz ne razlikujejo od ostalih, svoje stiske in težave skrivajo ter o njih niso pripravljene spregovoriti, zlasti če jih o tem ne povprašamo na primeren način. V novih dopolnitvah Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (objavljen v Uradnem listu RS, št 39/2023 z dne 31.3.2023) je presejanje na depresivne in anksiozne motnje, odvisnost in nasilje v družini del rednega sistematičnega preventivnega pregleda nosečnice.

Z namenom boljšega poznavanja presejanih testov in izvajanja presejanja vljudno vabimo ginekološke time (ginekologe, porodničarje, babice, medicinske sestre) na delavnico PODN, ki bo potekala 25. 5. 2023 v prostorih Splošne bolnišnice Izola, Polje 40, Izola, kot predkongresni simpozij letošnjih Novakovih dni. Udeleženci dobijo tudi vsa gradiva in priročnik za izvajanje presejanja.

Kotizacija znaša 110 EUR, delavnica poteka od 9h do 17h. Pri Zdravniški zbornici in Zbornici zdravstvene in babiške nege smo zaprosili za kreditne točke za udeležence. Vljudno vabljeni.

Za organizacijski odbor,

Marjana Vidmar Šimic, dr. med. specialistka ginekologije in porodništva