Pospeševanje (avgmentacija) poroda je postopek, s katerim spodbudimo maternico k povečanju pogostosti, trajanja in intenzivnosti krčenja (popadkov). Za pospeševanje poroda se odločimo, ko se je porod že začel in poteka prepočasi ali pa zastane. V klinični praksi je iskanje vzrokov za porod, ki napreduje prepočasi, velik izziv in zahteva pravilno diagnozo začetka poroda in poznavanje poteka normalnega poroda. Pospeševanje poroda je najpomembnejši princip t. i. aktivnega vodenja poroda, ki že zadnjih 50 let vzbuja nasprotujoča si stališča in strokovna mnenja, pa vendar je pomenil pomemben premik pri obravnavi predolgih porodov. Ker je najučinkovitejša terapevtska možnost v teh okoliščinah ravno pospeševanje poroda z umetnim predrtjem plodovih ovojev (UPM) in uporabo sintetičnega oksitocina, je proaktivnost pri t. i. aktivnem vodenju poroda mnogokrat pretirana. Nepravilen potek poroda (distocija) je pripisan vsake- mu prepočasnemu porodu in izvira iz nezadostnega krčenja maternice (popadki), nepravilne vstave ali položaja ploda in/ali nepravilnosti porodne poti – trde (medenica) ali mehke porodne poti. Predvsem na popadke vplivajo tudi številni zunanji dejavniki, kot so strah, neustrezna obporodna analgezija, nezadostna psihosocialna podpora. Nepravilni potek poroda, neustrezno pospeševanje poroda in posledična diagnoza »zastoj poroda« so v zadnjih letih postali vodilna indikacija za primarni carski rez. Primarni carski rez pomembno vpliva na maternalno in perinatalno umrljivost ter obolevnost v tej in tudi v naslednjih nosečnostih. Cilj pospeševanja poroda je doseči odpiranje materničnega ustja ter spuščanje vodilnega plodovega dela ob povečanju pogostosti, trajanja in moči popadkov. S tem se preprečuje zastoj poroda in skrajša čas trajanja poroda. Najbolj razširjeno sredstvo za pospeševanje poroda je intravenska infuzija sintetičnega oksitocina z UPM ali brez njega. Uporaba oksitocina se razlikuje med posameznimi porodnišnicami in je odvisna od izkušenj posameznega porodnega bloka. Čeprav je ustrezno pospeševanje poroda koristno za skrajšanje trajanja poroda in preprečevanje njegovega zastoja, neupravičena in neustrezna uporaba oksitocina za pospeševanje poroda lahko povzroči hiperstimulacijo maternice in s tem vpliva na obporodno asfiksijo ploda in rupturo maternice ter s tem povečano tveganje za nepotrebne intervencije med porodom.

Mirjam Druškovič