V zadnjem obdobju je opaziti težnjo k skrajševanju bivanja mater in novorojenčkov v porodnišnici po porodu. Večinoma so bili razlogi za ponovni sprejem novorojenčkov hiperbilirubinemija, dehidracija, izguba teže oz. slabo napredovanje. Po drugi strani pa so raziskave pokazale, da so poleg stopnje bolezni novorojenčka za ponovni sprejem pomembni tudi drugi dejavniki, predvsem tisti socialne narave, kot so starost matere, njen zaposlitveni in zakonski status ter število prejšnjih porodov. Slovenski podatki iz leta 2012 so pokazali, da je v Sloveniji delež ponovnih sprejemov nekoliko večji kot v drugih državah, pri čemer je bila najpogostejša diagnoza ob ponovnem sprejemu zlatenica. Da bi se izognili nepotrebnim obremenitvam mater, otrok in zdravstvenega sistema, velja razmisliti, kdaj so zgodnji odpusti res smiselni in varni. Ko so otroci že odpuščeni domov, je potreben natančen nadzor nad novorojenčkom in napotitev na ponovni sprejem v primeru težav, ki to zahtevajo.

 

Tina Perme