Pri ugotovljeni morfološki nepravilnosti pri plodu je cilj z vsemi razpoložljivimi diagnostičnimi metodami čim natančneje opredeliti naravo morfološke nepravilnosti, njen vpliv na razvoj ploda in novorojenčka, možnosti zdravljenja ter možnosti in kakovost preživetja. Rast, razvoj in stanje plodov z morfološkimi nepravilnostmi spremljamo z obdobnimi ultrazvočnimi pregledi v terciarnem centru, v katerem načrtujemo porod in zdravljenje, v sodelovanju s specialisti drugih strok. Če so kazalniki plodove rasti in njegovega stanja normalni, sama nepravilnost pa se dodatno ne spreminja, je smiselno načrtovati porod ob roku med 39. in 40. tednom gestacije. Pri večini morfoloških nepravilnosti je vaginalni porod prednostni način poroda. Izjema pri načinu poroda so lahko večji tumorji.

 

Tanja Premru-Sršen

 

Prispevek obravnava pogostejše bolezni pri novorojenčku, ki zahtevajo kirurško zdravljenje. Bolezni so razdeljene v sklope glede na prizadeti organski sistem oz. predel telesa. Opisani so osnovna patologija bolezni in glavni načini zdravljenja. Večji poudarek je na boleznih, ki lahko resneje neposredno ogrozijo življenje novorojenčka. Pri teh je tudi opisano, kako pristopiti k prvemu zdravljenju, da se stanje stabilizira in prepreči slabšanje do premestitve v ustanovo, v kateri bo potekalo nadaljnje zdravljenje.

Primož Herga