Persistentna pljučna hipertenzija (angl. persistent pulmonary hypertension of the newborn, PPHN) je pri novorojenčku življenje ogrožajoča bolezen pljuč. V članku so prikazani patofiziologija PPHN, etiologija, klinična slika, diagnostika in zdravljenje. Poudarjen je pomen ultrazvočne preiskave srca pri postavitvi diagnoze in spremljanju zdravljenja.

Tomaž Križnar