Večina novorojenčkov mater, ki zlorabljajo snovi, ima neko obliko odtegnitvenih znakov in simptomov. Dobro poznamo neonatalni narkotični odtegnitveni sindrom, ki se pojavi zaradi zlorabe opioidnih drog. Manj pogosti in manj specifični so odtegnitveni znaki pri zlorabi tetrahidrokanabinoida (THC) in kokaina. Zloraba drog je v svetu in pri nas vse pogostejša težava. Za oceno odtegnitvenih znakov je zelo uporabna shema po Finneganovi. Odmerke in razmike med njimi določamo po številu doseženih točk. Najbolj uveljavljeno nadomestno zdravilo je sirup morfin klorida. V novejšem času uporabljamo tudi klonidin, manj metadon in buprenorfin. Pomembna podporna terapija so ustrezna nega (handling), primerno okolje in režim hranjenja. Materino mleko oz. dojenje je zaželeno pod določenimi pogoji.

Lev Bregant