Zdravstvena nega ima pomembno vlogo pri obravnavi nosečnic, ki so odvisne od prepovedanih snovi. Opioidi in druge prepovedane droge, ki jih je mati uživala med nosečnostjo, različno vplivajo na razvoj ploda in izraženost klinične slike odtegnitve pri novorojenčku. Ob rojstvu vir prepovedane snovi usahne in novorojenček je v nevarnosti, da razvije neonatalni abstinenčni sindrom. Prepoznavanje in zdravljenje odtegnitvenega sindroma pri novorojenčku olajšata težave in preprečita lahko tudi smrtno nevarne zaplete. Vključevanje staršev v oskrbo ima pomembno vlogo pri navezovanju stika in pridobivanju znanja o otrokovem vedenju, kar jim tudi po odhodu v domače okolje pomaga prebroditi težave, ki jih ima otrok zaradi odtegnitve. Poleg zdravljenja in vključevanja staršev je pomembno tudi podporno zdravljenje, ki ga omogoča primerna zdravstvena nega. V svetu in pri nas narašča število ljudi, ki uživajo eno ali več prepovedanih drog, med njimi so tudi ženske v rodnem obdobju. Vsako leto se tako rodi vedno več novorojenčkov materam odvisnicam, ki so že intrauterino prikrajšani za zdravo in normalno rast in razvoj.

Jelka Kolaković