Nedonošeni so vsi otroci, ki so rojeni pred dopolnjenim 37. tednom nosečnosti. To je zelo heterogena skupina novorojenčkov, saj vanjo spadajo novorojenčki, rojeni v 24. tednu gestacije, ki so na meji viabilnosti oz. sposobnosti za življenje, pa tudi novorojenčki, rojeni v 36. tednu, ki so praktično že povsem zreli in za katere so značilna klinična stanja, povezana z njihovo relativno fiziološko in presnovno nezrelostjo. V porodni sobi moramo predvsem skrbeti za vzdrževanje telesne temperature, če je mogoče, odloženo prekinjamo popkovnico, pri umetnem predihavanju pa moramo paziti na pri- merno uporabo inspiratornih tlakov in dodatka kisika. Po sprejemu v intenzivno enoto moramo biti pozorni na zaplete, ki so značilni za nedonošenčke, jih pravočasno prepoznati in pravilno ukrepati.

Tina Perme